Čo všetko môžeme embedovať do zošita OneNote?

Pojem embedovať má korene v jazyku HTML, ktorým sa programujú a tak vytvárajú webové stránky. V jazyku HTML má tag <embed> význam akéhosi kontajnera, či objektu pre externé aplikácie alebo interaktívny obsah. Embedovať obsah do zošita OneNote teda znamená, že na stránky elektronického zošita môžeme vkladať objekty externých aplikácií alebo interaktívneho obsahu. Nie je to teda kopírovanie obsahu z jednej stránky na druhú (z jedného počítača na iný), naopak je to akoby vkladanie odkazu na obsah inej stránky s tým rozdielom, že ten odkaz je interaktívny.

Keď už vieme, čo znamená embedovať, pozrime sa na konkrétne stránky, ktorých obsah môžeme vkladať priamo do zošita OneNote.

DailyMotion – vkladanie videí­

http://www.dailymotion.com/

Docs.com – dokumenty, kolekcie dokumentov, videá

https://docs.com/

GeoGebra – interaktívne materiály vytvorené v GeoGebre

https://www.geogebra.org/materials/

Microsoft Forms – formuláre, kvízy

https://forms.office.com/

PowerBI – iba verejné URL, vizualizácia a práca s veľkým objemom dát

https://app.powerbi.com/

Office 365 Video – videá, ktoré sú dostupné iba používateľom vašej Office 365 Education

Office Mix – interaktívne videá

https://mix.office.com/

Quizlet – interaktívne vyučovanie

https://quizlet.com/

repl.it – programovanie online v rôznych programovacích jazykoch

http: //repl.it/

Sketchfab – vkladanie 3D objektov

https://sketchfab.com/

SlideShare – prezentácie používateľov sociálnej siete LinkedIn

https://www.slideshare.net/

SoundCloud – zvukové súbory a podcasty

https://soundcloud.com/

Spotify – online hudba

https://play.spotify.com/

Sway – interaktívne online prezentácie

https://sway.com/

TED Talks – inšpiratívne videá z konferencií TED

https://www.ted.com/talks

ThingLink – interaktívny obsah

https://www.thinglink.com/

Vimeo – videá

https://vimeo.com/

Wizer – elektronické pracovné listy

https://app.wizer.me/

YouTube – videá

https://www.youtube.com/

 

Ukážky všetkých vyššie spomenutých stránok, z ktorých môžete embedovať obsah, sme vložili do OneNote zošita, v ktorom si ich môžete aj vyskúšať.

Zdieľať článok:


    Vyštudovala som učiteľstvo fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave. Tri roky som učila na súkromnej základnej škole a teraz pracujem ako manažér akademických programov v spoločnosti Microsoft. Venujeme sa školám, učiteľom, či študentom a som rada, že sa môžem deliť o svoje schopnosti a skúsenosti.


    Pridaj komentár

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
    Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *