Ako zaujať deviatakov a využiť kreativitu žiakov v matematike?

Internetový prehliadač Edge sa dá veľmi efektívne využiť na hodinách matematiky na základných školách v 9. ročníku pri riešení lineárnych rovníc. Pri tejto aktivite by žiaci mali ovládať riešenie lineárnych rovníc a riešenie rôznych typov slovných úloh vedúcich k lineárnym rovniciam.
Žiakov na úvod hodiny rozdelíme do dvojíc, rozdáme im kartičky s jednoduchými lineárnymi rovnicami, ktoré si napíšu do riadka prehliadača Bing. Ten im ukáže riešenie zadanej rovnice, okrem iného aj v grafickej forme. Úlohou žiakov nie je rovnicu vyriešiť, ale napísať slovnú úlohu, ktorá bude viesť k zostaveniu danej rovnice.

V ďalšom kroku si už rovnice vymýšľajú žiaci sami, opäť si ich zapisujú do riadka prehliadača Bing. Môže sa stať, že im nevyjde celočíselný výsledok. Väčšina žiakov v tomto prípade zmení číselné koeficienty tak, aby riešením rovnice bolo celé číslo. Alebo zadanie slovnej úlohy musia prispôsobiť riešeniu.
Žiaci si svoje slovné úlohy zapisujú do zdieľaného dokumentu, čím vznikne zbierka úloh, z ktorej žiaci radi počítajú úlohy v rámci opakovania.
Podľa mojej skúsenosti každá dvojica žiakov stihla počas vyučovacej hodiny vymyslieť a následne zápisom overiť 3 slovné úlohy viac či menej náročné. Čo bolo veľmi potešujúce, vyučovacia hodina sa tentoraz neskončila zazvonením, ale mnohé dvojice ešte dopisovali svoje slovné úlohy do zbierky aj cez prestávku (podotýkam dobrovoľne).

Zdieľať článok:    Pridaj komentár

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
    Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *