Naša cesta na celosvetovú konferenciu do Budapešti

Od 7. do 10. marca 2016 sme mali možnosť sa zúčastniť celosvetovej konferencie Educator Exchange v Budapešti. V nižšie priloženom Sway-i si môžete prečítať ako sme sa na takú konferenciu dostali, čo sme tam zažili, čím sme sa inšpirovali a doniesli domov do svojich škôl, svojich tried.

Zdieľať článok:

    Ibolya Straussová


    Júlia Jánošíková


    Jarmila Janisková


    Lubica Bezeková