Xbox 360 kinekt – Body and Brain connection

„Body and Brain connection“
je zábavná, logická  i didaktická hra. Abbody-and-brain-connection-xbox-360-kinect-14688-MLB4364668132_052013-Fy hráč zodpovedal otázky musí pohybovať rukami i nohami, čo je najmä u žiakov mladšieho školského veku veľmimotivujúce. Cvičenia v hre „Body and Brain connection“ sú krátke a rýchle. Nájdete tu cvičenia, ktoré precvičujú sčítavanie a odčítavanie, prideľovanie znamienka väčší, menší, rovná sa, určovanie času na ručičkových hodinkách, logické úlohy, úlohy prepájajúce pravú a ľavú hemisféru i pohotovosť.

 

 

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *