Práca vo OneNote na vyučovaní

Aj naša škola (ZŠ Dlhá nad Oravou) sa zapojila do celoštátneho projektu,  ktorý nám umožnil získať 20 tabletov.  Zobrali sme to ako výzvu a hľadali rôzne spôsoby ako s tabletmi efektívne pracovať na vyučovaní.  Napriek tomu, že tablety majú operačný systém android, osvedčila sa nám práca s aplikáciou OneNote od Microsoftu. Vo Windows Live sme si vytvorili  spoločné konto pre jednu triedu a do všetkých tabletov sme stiahli aplikáciu OneNote.  V poznámkovom bloku sme vytvorili priečinky pre každý vyučovací predmet. Poznámky z vlastivedy a prírodovedy píšeme len tu. Striedame sa v písaní poznámok pred tabuľou, alebo žiaci vpisujú  jednotlivé slová či vety priamo z lavice vo svojom tablete. Vďaka synchonizácii sa nám okamžite načítavajú všetky zmeny súčasne vo všetkých tabletoch. Veľkou výhodou OneNote je, že  bez akéhokoľvek tlačidla sa všetko okamžite ukladá.  Keďže prístupové heslá poznajú žiaci aj rodičia, môže si poznámky pozrieť aj chýbajúci žiak.  Nedávno sme vytvorili aj priečinok pre domáce úlohy. Každý deň  doň vpisujeme úlohy z jednotlivých predmetov a tiež oznamy pre rodičov.  Keďže sa všetko okamžite ukladá na internet, môžu si úlohy pozrieť a skontrolovať  rodičia z akéhokoľvek miesta na svete ;). Ďalší poznámkový blok sme nazvali cvičenia a tu má priečinok každý žiak osobitne.  Posielame im tu rôzne testy a úlohy, ktoré chceme aby vypracovali samostatne.  Na rodičovskom združení si aplikáciu OneNote stiahli do mobilov a tabletov aj rodičia. Naučili sa prezerať si pre nich potrebné veci z nášho elektronické poznámkového zošita. Aktívne používanie OneNote vo vyučovaní ocenili teda nielen žiaci a učitelia, ale aj rodičia.
Mgr. Lucia Kortmanová

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *