Nultý ročník súťaže Minecraft CUP

Spoločnosť Microsoft Slovakia organizuje nultý ročník súťaže Minecraft Cup.

Cieľ súťaže

Vytvoriť edukačné prostredie v Minecrafte na kokrétnu tému z vybraného vyučovacieho predmetu.

Súťažné kategórie

Iron: 1. – 3. ročník ZŠ

Gold: 4. – 6. ročník ZŠ a Príma OG

Diamond: 7. – 9. ročník ZŠ a Sekunda – Kvarta OG

Časový harmonogram súťaže

23. 5. 2016 Vyhlásenie súťaže

10. 6. 2016 Posledný deň prihlásenia sa do súťaže

22. 6. 2016, do 14:00, Odovzdanie súťažných videí

25. 6. 2016 Vyhlásenie finalistov súťaže

28. 6. 2016 Finálový deň v Microsoft Slovakia

Súťažné témy

Študent vytvorí v Minecrafte edukačné prostredie, v ktorom sa iní študenti môžu naučiť tradičnú vyučovaciu tému netradičným spôsobom – za pomoci Minecraftu.

 Inšpirácia:

 • Geometria v Minecrafte
 • Hudobná výchova v Minecrafte
 • Biológia zvierat v Minecrafte
 • Geografia – mapy v Minecrafte
 • Dejepis – historické pamiatky v Minecrafte
 • Chémia a geológia v Minecrafte

Výstup

Študent, ktorý sa chce zapojiť do súťaže odovzdá:

 • zip súbor s mapou prostredia v Minecrafte
 • video, ktoré študent nahrá tak, že dá snímať obrazovku, prevedie nás prostredím a zároveň aj nahrá komentár k prostrediu, ktoré vytvoril.
  Maximálna dĺžka videa pre jednotlivé kategórie je nasledovná:

  • Iron: 2:00 min
  • Gold: 2:30 min
  • Diamond: 3:00 min

Výstup musí byť uložený na cloudovom úložisku, odkiaľ je možné ho stiahnuť.

Prihlásenie sa do súťaže

Pre úspešné prihlásenie sa do súťaže je potrebné, aby súťažiaci (alebo rodič alebo pedagóg) zaslal nasledovné údaje:

 • Meno a priezvisko študenta
 • Názov školy
 • Ročník

Prihlasovacie údaje posielajte na e-mailovú adresu skolstvo@microsoft.com najneskôr do 10. 6. 2016.

Odovzdanie výstupu

Každý súťažiaci sa do súťaže môže prihlásiť iba s jedným výstupom – jedným edukačným prostredím.

Odoslaním prihlášky a výstupu súťažiaci súhlasí so zverejňovaním výstupov pod hlavičkou spoločnosti Microsoft a ich ďalším spracovaním.

Výstupy do súťaže posielajte vo forme stiahnuteľného hypertextového odkazu na e-mailovú adresu skolstvo@microsoft.com najneskôr do 22. 6. 2016 do 14:00.

Kritéria hodnotenia

Pri hodnotení výstupov sa bude prihliadať na:

 • náročnosť zvolenej témy,
 • prepracovanosť edukačného prostredia,
 • vysvetlenie súťažiaceho, čo sa v danom prostredí študent môže naučiť a ako,
 • celkový dojem.

Hodnotiaca komisia

Hodnotiaca komisia bude zložená zo zamestnancov a partnerov spoločnosti Microsoft, študentov z programov Microsoft Student Partner a Študentské trénerské centrum Microsoft.

Finálový deň a ceny

Finálový deň plánujeme na 28. júna 2016 od 13:00 do 16:00 podľa záujmu aj dlhšie na voľný program.

Na finálový deň bude pozvaný obmedzený počet účastníkov za každú kategóriu.

Jednou z cien pre finalistov je možnosť prísť a zúčastniť sa finálového dňa. Budú pripravené aj malé ceny pre finalistov.

Kontaktná osoba

Zuzana Molčanová, Microsoft Slovakia

e-mail: a-zumolc@microsoft.com

Tel.: +421 918 639 376

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Comments

 1. Chcem sa opýtať že kedy a kde budú výsledky súťaže Minecraft CUP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *