Kodu Cup 2016/2017

Spoločnosť Microsoft Česká republika a Slovensko organizuje už tretí ročník súťaže v programovaní Kodu CUP 2016/2017.

Tieto propozície slúžia pre účastníkov Slovenskej republiky.

Čo je Kodu a aký je cieľ súťaže?

Kodu game Lab je vizuálny pogramovací jazyk od spoločnosti Microsoft, vytvorený špeciálne pre tvorbu hier. Kodu je navrhnutý tak, aby vďaka jednoduchému ovládaniu bol prístupný pre deti a umožňuje tak vytvárať hry aj bez znalosti programovania. Cieľom súťaže je prebudiť v deťoch kreativitu, podporiť algoritmické myslenie, rozvíjať ich fantáziu a kriticky myslieť pri vytváraní hier.

Zadanie súťaže

Vytvor vlastnú hru v Kodu Game Lab a urč jej pravidlá.

Súťažné kategórie

1.kategória: 1.-3. ročník ZŠ

2.kategória: 4.-6. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

3.kategória: 7.-9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

Zaregistrujte svoju školu ešte dnes na tomto odkaze!

Čo študent nominovaný do finále odovzdá?

Študent nominovaný do finále odovzdá:

 • vyexportovanú hru z prostredia Kodu Game Lab
 • dokument s cieľom hry a pravidlami hry
 • video, ktoré študent nahrá tak, že dá snímať obrazovku, prevedie nás hrou a zároveň aj nahrá komentár k hre a pravidlám, ktoré vytvoril. Maximálna dĺžka videa pre jednotlivé kategórie je nasledovná:
  • 1.kategória: 2:00 min
  • 2.kategória: 2:30 min
  • 3.kategória: 3:00 min

Časový harmonogram súťaže

Časové obdobie Aktivita
12.9.2016 – 31.10.2016 Registrácia školy do súťaže školským koordinátorom
do 31.10.2016 Registrácia študentov školským koordinátom do súťaže Kodu Cup
do 23.11.2016 Zorganizovanie školského kola, odovzdanie finálových hier a videí
24. – 30. 11. 2016 Hodnotenie finálových projektov porotou
1.12.2016 Vyhlásenie finalistov súťaže pozvaných na finálový deň Kodu Cup
5.-9.12.2016 Finálový deň

 

Priebeh súťaže

Od 12.9.2016 – 31.10.2016 určený školský koordinátor zaregistruje svoju školu do súťaže odoslaním e-mailu na adresu skolstvo@microsoft.com.

Do predmetu prosím uveďte „Kodu CUP – registrácia“ a nezabudnite uviesť nasledové informácie

Adresa školy:

Meno školského koordinátora súťaže (pedagóg):

E-mailový kontakt na koordinátora:

 

Do 31.10.2016 školský koordinátor zaregistruje všetkých svojich prihlásených študentov do súťaže vyplnením príslušnej tabuľky – koducupregistracia.

 

Do 23.11.2016 školský koordinátor zostaví hodnotiacu komisiu, zorganizuje školské kolo v každej kategórii a najneskôr do 24.11.2016 odovzdá finálové projekty študentov na pridelené miesto, ktoré obdrží po registrácii školy do súťaže. Za každú kategóriu škola môže nominovať iba jedného finalistu.

 

V čase od 24. – 30. 11. 2016 bude prebiehať hodnotenie finálových projektov.

 

1.12.2016 bude vyhlásený zoznam celoštátnych finalistov, ktorí budú pozvaní na finálový deň Kodu Cup 2016/2017.

 

Finálový deň a ceny

Finálový deň Kodu Cup 2016/2017 sa bude konať v budove slovenskej pobočky spoločnosti Microsoft v týždni od 5.-9.12.2016 počas celosvetovej iniciatívy Hodina kódu.

Presný dátum uvedieme v priebehu súťaže. Každý účastník finále si odnesie certifikát o účasti na finále.

Víťaz celoštátneho kola každej kategórie získa diplom a hlavnú cenu XBOX.

 

Kritéria hodnotenia

Pri hodnotení naprogramovaných hier sa bude prihliadať na:

 • grafické spracovanie prostredia,
 • náročnosť a funkčnosť programovacích úkonov,
 • herná stratégia, dodržanie pravidiel a cieľa hry,
 • vysvetlenie postupu súťažiaceho a predstavenie hry,
 • celkový dojem.

 

Hodnotiaca komisia

Hodnotiaca komisia bude zložená zo zamestnancov a partnerov spoločnosti Microsoft, študentov z programov Microsoft Student Partner, Študentské Trénerské Centrum Microsoft a špeciálnych členov komisie – čestných členov poroty z minulého ročníka Kodu Cup.

Kontaktná osoba

Zuzana Molčanová, Microsoft

e-mail: a-zumolc@microsoft.com

Tel.: +421 918 639 376

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *