Ako pomôcť integrovaným žiakom

Za čias môjho štúdia na vysokej škole sa o integrovaných žiakoch akosi nehovorilo. Dokonca ani dve desiatky rokov mojej pedagogickej praxe som sa integrovanými žiakmi na strednej škole nestretla. 

Predstavte si situáciu: v triede máte na matematike 29 žiakov, z toho dvoch integrovaných a žiadneho  asistenta. Preštudovala som si odporúčania z CPPaP. Okrem individuálneho prístupu k žiakovi, okrem predlžovania času pri písomných prácach boli tam ešte odporúčania pre učiteľa, aby žiakom dával poznámky a to v tvare jednoduchých viet, postupných krátkych a zrozumiteľných inštrukcií. Mala som teda na výber. Buď budem po večeroch písať poznámky pre žiakov ručne alebo napr. vo Worde a tlačiť ich alebo využiť elektronický poznámkový blok OneNote.

Čo ma viedlo k tomu, že som si vybrala OneNote? Poznámky vo OneNote sa píšu ľahšie, ľahšie sa formátujú, viem ich na stránke usporiadať tak, aby boli prehľadné a hlavne, aby mi tvorba poznámok nezaberala veľa času. Priamo na stránku okrem textu môžem vložiť zvukový súbor, teda akési nahraté vysvetľovanie. Môžem tam vložiť video, matematické vzorce, grafy, tabuľky a to najdôležitejšie je, že všetko môžem pekne na stránke rozložiť. Hlavne pre integrovaných žiakov je to dôležité. Ja im dokonca robím poznámky do šablóny, aby vzorce našli stále na rovnakom mieste, aby vlastnosti funkcie mali napríklad napravo od grafu funkcie. Toto je z môjho pohľadu pre integrovaných žiakov veľmi dôležité.

Začala som písať poznámky, ktoré som žiakom zdieľala,  tie si mohli vytlačiť, alebo  pracovať priamo v programe OneNote. Na prácu s OneNote si žiaci zvykli a dnes ich používajú so samozrejmosťou.

Neskôr som začala poznámky realizovať aj formou pracovných listov. V každom boli na začiatku stručné poznámky, potom jednotlivé inštrukcie k práci. Ak žiaci mali riešiť slovnú úlohu, integrovaným žiakom som ju rozkrokovala, teda kládla som otázky tak, aby postupne zapisovali čiastkové riešenia, ktoré ich nakoniec doviedli  k celkovému riešeniu úlohy.

Z môjho pohľadu integrovaným žiakom takto tvorené poznámky pomáhajú, lebo žiaci majú v nich poriadok. Okrem toho, krokovanie im nahrádza tzv. barličku, ktorú žiak pri riešení úlohy pri tabuli dostáva v podobe otázok učiteľa. No a v neposlednom rade, krokovanie ich postupne učí systému riešenia úloh.

Rovnako písané poznámky vo OneNote umožňujú žiakom sa v nich ľahšie orientovať, môžu obsahovať nahrávky a videá k témam, ktoré si žiak môže pustiť toľkokrát, koľko len chce a potrebuje. Okrem toho, si žiak môže vytvárať vlastné nahrávky, ktoré umožňujú učiteľovi ľahšie pochopiť prečo a kde žiak robí chybu nielen pri riešení úloh, ale aj v chápaní problematiky.

Integrovanie žiakov je nesporne pre ich budúcnosť veľmi dôležité. Nájsť cestu, ako to urobiť, aby učenie pre nich nebolo utrpením, ale radosťou, je úloha nás učiteľov. Ja som rada, že som našla cestu ako integrovaným žiakom, ktorých učím, môžem pomôcť.

Tento článok bol publikovaný v časopise Dobrá škola VIII. ročník/číslo 04, strana 23.

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *