Představujeme Power BI a jeho využití ve školství

Power BI je nástroj společnosti Microsoftu, sloužící pro analýzu dat a jejich prezentaci. Dokáže pracovat s obrovským množstvím dat, obsažených ve vlastních tabulkách, a nebo je schopná se napojit na jakékoliv zdroje např. z internetu, tyto zpracovat a nabídnout následné grafické vizualizace těchto dat.

Ve školách probíhají velmi často dotazníková šetření. Nejedná se jen o získávání dat stran vedení školy,
ale data dnes pomocí nástrojů Office365, jakými jsou např. Forms můžete krásně sbírat i v podobě výsledků testů od žáků.

Možná Vás napadá souvislost s aplikací Excel, kde také můžete zpracovávat velké množství dat a právě tabulkový procesor je jakýmsi předvojem Power BI. Aplikace Excel obsahuje řady grafů, kterými můžete vybraná data zobrazovat. Řada lidí také používá v Excelu kontingenční tabulku či grafy a v nich specializované filtry. Nicméně Excel nedokáže v tak elegantním jednoduchém prostředí data vizualizovat.

To vše Vám také dnes v mnohem pohodlnější a přehlednější formě dokáže nabídnout právě prostředí
Power BI.

Zdrojem dat pro Power BI jsou vstupní tabulky v podobě databází, a proto Ti kdo pracovali s aplikací Access jistě ocení i možnosti práce s více databázovými zdroji a využívání například relací a propojených tabulek.

Co znamená zkratka BI?

Zkratka BI v názvu znamená „Business Intelligence“, což je obecně obor, jehož cílem je zobrazení dat v grafické formě. Je obecně známá větě, že jeden obrázek vydá za 1000 slov, a proto i díky vizualizaci velkého objemu dat můžete vidět nové souvislosti a věci, které za normálních situací při práci a čísly prostě neuvidíte. Společnost Microsoft tento jev pojmenovala jako „Insights“. V překladu „vhled do dat“ nebo jednoduše „náhled“.

Z pohledu například vedení školy při analyzování ekonomických dat je snadné zjistit kde škola může ušetřit finanční prostředky a kam naopak investovat. Z pohledu učitele pak při hodnocení žáků či studentů může učitel snadno zjistit, která látka je pro studenty komplikovaná a kterou zvládají s bravurou. V tomto případě je nutné dodat, že je samozřejmě možné vizualizovat i menší množství dat.

Jak se k Power BI dostanete?

Má-li škola Office365 může získat zcela zdarma přístup k aplikaci Power BI, která se bude zobrazovat standardně mezi aplikacemi Office365. Aplikace Power BI není součástí licencí Office 365 Education, ale všechny akademické instituce si jí mohou získat jako samostatný produkt také zdarma v hodnotě 0€.

Power BI v Office365 je tedy sada online služeb a nástrojů pro vytváření různých grafických vizuálů a umí ze získaných dat vytvořit různé reporty (výstupy). Vzhledem k tomu, že tato služby běží v prostředí Cloud – máte kdykoliv a odkudkoliv přístup ke svým datům a můžete je sdílet s ostatními.

Jak vypadá taková analýza ve vizuálním prostředí?

Představte si, že v každém takovémto grafu může být výstup aktivit konkrétní třídy, nebo přehled ekonomických položek ze kterých vytváří ředitel školy celkové výsledkové materiály pro zřizovatele. Zde je možné v reálném čase zobrazit různé druhy pohledů na tabulky, které by za normálních okolnosti dávali přehled maximálně v číslech.
Těchto pohledů si můžete v Power BI vytvořit desítky. A různě je pak porovnávat.

Power BI Desktop

Jde o aplikaci, která zásadně zjednodušuje práci s výstupy. Obsahuj nástroje, jako například Je možné přirovnat její prvky k úprava dotazů, které umožňují editaci a úpravu např. sloupců tabulky, nastavení funkcí, které mohou vypomoci při analýze s následným výstupem vizuálu. Tento nástroj funguje obdobně jako dotazy v Accessu.

Jednoduše řečeno, obsahuje prvky navíc, které nemá Power BI v online verzi.
Power BI Desktop si můžete kdykoliv stáhnout z prostředí Power BI, kdy ve webovém prohlížeči v online prostředí zvolíte ikonu určenou ke stažení.

Aplikace umí do sebe importovat data z různých zdrojů a následně z nich tvořit vizuály. Takto se pak dají analyzovat a graficky ztvárnit prakticky jakákoliv data importovaná z webových stránek např. statistických úřadů.

Takto je možné analyzovat prakticky cokoliv a učitel ve škole tento nástroj může využít při práci s dětmi v rámci projektů, fyzikálních či chemických měření a obdobných pokusech.

Jednoduché a pohodlně ovládané prostředí dokáže z obyčejných dat, pokud obsahují například geografické údaje, názvy měst či států připravit mapu a data zobrazit i v mapovém vizuálu.

Druhů vizualizací, které můžeme aktivně aplikovat na naše tabulky je celá řada již integrovaná do aplikace Power BI Desktop, ale můžeme využívat i portálů, jež obsahují řadů další externích vizuálů dokonce doplněných o praktické příklady. Jedním z takových portálů je www.powerbi.com.

Aplikace Power BI určitě nabízí celou řadu zajímavých využití pro školu i mimo ní. Určitě jí vyzkoušejte a zjistíte kolik věcí jste neviděli dříve.

Detailnější informace k dalším funkcím Power BI vám přiblížíme v dalších článcích.

 

 

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Comments

  1. Ahoj všem, dovolím si zde pro čtenáře zmínit jako referenci web se spoustou užitečných informací a praktických ukázek k Power BI – http://biportal.cz/. Doufám, že to nevadí.

    Honza z biportal.cz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *