Inšpirácia – najlepšia vec, akú dokáže dať učiteľ žiakom

Každý z nás zažil počas svojich školských čias jedinečného učiteľa, ktorý bol inšpirujúci. Svojimi metódami dokázal vzbudiť záujem, dodať sebadôveru či smelosť k uskutočneniu nesmelých plánov. Aj ja som učiteľ a mám tiež takúto možnosť – možnosť inšpirovať niekoho. Preto aj napriek všetkým prekážkam v školstve, chcem zostať verný tomu, prečo som sa stal učiteľom a verím, že dokážem so svojimi žiakmi veľké veci. Inšpirácia je pre moju prácu veľmi dôležitá, je to podstatný faktor, prečo som v školstve. Všade okolo sú ľudia, situácie,  ktoré ma dokážu obohatiť. Napríklad moji žiaci- sú veľmi hraví, spontánni a úprimní.  Táto ich hravosť a ochota učiť sa, bádať, objavovať skryté a nepoznané, je pre mňa hnacím motorom. Keď sa k tomu pripojí pozitívna energia z dobre fungujúceho pedagogického zboru a vedenia v škole, radosť chodiť do práce. Toto všetko sú subjekty, ktoré pozitívne vplývajú na moju pedagogickú činnosť.

S novým tisícročím sa objavili žiaci, ktorí vedia o technických vymoženostiach doby viac ako mnohí dospelí. Nezatvoril som pred tým oči, neustále hľadám impulz pre ďalšiu prácu. Na Slovensku pôsobí viacero organizácií, ktoré napomáhajú pedagógom a usmerňujú ich pri zavádzaní moderných metód do vzdelávania s využitím technológií vo vyučovaní. Ja som si vybral v roku 2006 „základňu“ v spoločnosti Microsoft, kde som okrem technickej podpory spoznal aj skupinu inovatívnych učiteľov „Microsoft Innovative Educator.“ Vždy,  keď mi hrozil syndróm vyhorenia a spomínaný zdroj inšpirácie nepostačoval, vyhľadal som účasť na konferencii, workshopoch, vycestoval na európske a celosvetové fóra. Vrátil sa domov motivovaný a pokračoval v inšpirovaní svojich žiakov.

Ako sa motivovať navzájom?

Vytvorte si z triedy svoju obývačku!

Učiteľ primárneho vzdelávania prežíva vo svojej triede veľa času. Každý vyhľadávame pohodlie domova, tak prečo si ho neurobiť aj na pracovisku? V triede som si zriadil relaxačnú obývaciu zónu, v ktorej trávim s mojimi žiakmi veľa času. Steny hrejú teplými farbami. Máme akvárium s rybičkami, ktoré sú v triede občas jediné „chápavé“. Rohový gauč, koberec a tapeta s prírodnou tematikou umocňujú pozitívne nálady v triede. Toto miesto navštevujem s deťmi každé ráno. Sú bezprostredné a nemajú problém navzájom zdieľať spoločné pocity či zážitky. Tieto krátke ranné dialógy a spovede detí uvoľnia nahromadený stres, poprípade negatívne emócie, ktoré si môže dieťa priniesť do školy v úvode dňa. Pre mňa je to zas užitočná informácia o tom, čo žiak prežíva, pretože to môže ovplyvňovať jeho výkon v škole.

„Smart trieda“

Radím sa medzi pedagógov „lipnúcich“ na technike, ktorá zľahčuje a spestruje vyučovací proces. Postačí sa s ňou spriateliť. Vďaka ústretovosti Microsoftu máme v triede namiesto kriedy a tabule dotykový panel MultiBoard, žiaci od prvej triedy disponujú tabletmi so systémom W10, pracujú pod kontom Office 365. Plnohodnotne využívame aplikácie 365 pre zjednotenie vyučovania. Moji  tretiaci ZŠ vo svojich zariadeniach zdieľajú učebný obsah v Cloude. Majú permanentný prístup k vzdelávaciemu obsahu v elektronickom poznámkovom zošite One Note Class. Texty cvičení vyučujúci súbežne s hodinou digitalizuje pomocou vizualizéra, a tak môže demonštrovať cvičenia zarovno s prácou žiakov v ich pracovných zošitoch.  Aby sme v triede takto inovatívne fungovali, bolo potrebné zabezpečiť kvalitné internetové pripojenie. Vďaka tomu sú hodiny flexibilné a učiteľ sa dokáže pohotovo prispôsobiť vzniknutej situácii na vyučovaní, ktorá má často dynamický charakter. Toľko v skratke o opise našej „smart“ triedy. Kto by chcel bližšie nahliadnuť do procesu vyučovania s nasadením Office 365 a Windows 10, zodpovedať nezodpovedané, dvere má u nás v triede otvorené.

SMART trieda“ sama o sebe neprinesie pokrok vo vzdelávaní a inšpirácia nie je zaručená

Technológie vedia byť silným zdrojom inšpirácie pre žiakov. Závisí od moderného pedagóga ako využije tento zdroj. Taktiež je veľmi dôležité tieto technológie správne nasadiť do systému vyučovania. Ale najhlavnejšou podmienkou úspechu je pedagóg, ktorý má rozhľad, jasnú víziu a zanietenie. Je potrebné vymaniť sa zo zabehnutého stereotypu. Byť skutočným inovátorom. Ak to urobíme organizovane, žiaci nadšene príjmu naše návrhy, nechajú sa inšpirovať a následne rozvíjajú nápady aj vo svojom voľnom čase.                                                                                                                                                                                                 Mgr. Peter Pallo ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga Trstená, MIEE Microsoft

Tento článok bol publikovaný v časopise Dobrá škola VIII. ročník/číslo 05, strana 20.

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *