Power BI + ascAgenda = vizualizace dat

V minulém článku jsme si ukázali různé možnosti zpracování a načtení dat do aplikace Power BI z ascAgendy. Už víme, že data můžeme různě zobrazovat a tvořit jejich různé výstupy ať v on-line prostředí nebo za pomocí desktop aplikace.

Dnešní článek je obohacený o přímé dynamické interaktivní prvky, kde si přímo v článku můžeme vyzkoušet jak se vizualizace chovají a jak vzájemné filtrace zobrazují vybrané žádané výstupy.

Hlavním úkolem Power BI je ale bezesporu vizualizace číselných či textových výstupů. Zpracování dat formou různých druhů grafů, známe již z aplikace Excel a v tomto článku si ukážeme jak tato data jinak graficky zobrazit.

Po načtení dat z excelového výstupu nebo csv souboru do aplikace Power BI Desktop se můžeme při tvorbě vizuálů pohybovat v prostředí, kde za pomocí dostupných nástrojů vybíráme pole tabulek (sloupců) ze kterých bude výstupní vizuál sestavený.

Úpravou zdrojové tabulky jsme si vybrali z velkého množství sloupců jen ty, se kterými opravdu potřebujeme pracovat. Pak tedy vidíme v prostoru Pole – jen ty sloupce, kterou jsou pro nás stěžejní ze všech celkových.

Kromě samotného výběru polí můžeme využívat i výběry z různých druhů grafů, vizuální efektů a nastavovat různé filtry i jejich vlastnosti. Všimněme si, že některá pole obsahují u svého názvu symbol suma – to jsou pole s hodnotami, která jsou počitatelná.

Tvorba vizuálu

Vše je velmi jednoduché. Řekněme, že budeme chtít získat z nabízených sloupců přehled známek žáků z angličtiny, němčiny a matematiky. Vybereme tedy pouze sloupce předmětů a k nim přidáme sloupec Příjmení. – výstupem bude tabulka s daty, kterou následně pouhým přepínáním a vybíráním vhodných grafů, můžeme ztvárnit na nejrůznější způsoby zobrazení.

Skupinový sloupcový graf

Standartní sloupcový graf, který známe z aplikace excel, v tomto případě porovnává jednotlivé známky ve sloupcích.

Výsečový graf

Porovnání znalostí anglického Jazyka jednotlivých studentů. Právě prostřednictvím hromadných filtrů je možné velmi elegantním způsobem filtrovat a zobrazovat data dle potřeby učitele.

Průřez

Je důležitým bodem pro filtry a zobrazení přesně vybraných dat. V našem příkladu se hodí využití filtru dat podle ročníků. Při tvorbě tohoto vizuálu budeme pracovat pouze s jedním polem a tím je pole Ročník. Jakmile vybereme pole Ročník, zobrazí se nám defaultně generovaný sloupcový graf. tento přepneme na vizuál Průřez a uvidíme filtr za ročníky, stejně jako v nějakém webovém formuláři.

Tento vizuál je ale naprosto mohutným nástrojem, protože na základě jeho výběru jsou závislé dynamické filtry ostatních zobrazených grafů. Zobrazíme si například jen žáky druhého a třetího ročníku a všechny položky vizualizace krásně uvidíme dynamicky se měnící.

Přímo zde si můžete naživo vyzkoušet na straně 1:

Plošný graf

Plošný graf je vhodný pro porovnávání. V našem případě budeme chtít porovnat znalosti a průměrné známky žáků za jednotlivé ročníky. Z nabízených polí vybereme pole známek za angličtinu, němčinu a pole ročník. Následně zvolíme plošný graf. Problém ale nastane v při jeho zobrazení, protože defaultně je nastaven graf na součty jednotlivých polí a my potřebujeme zobrazit průměrné známky.

Proto začneme pracovat s úpravou jednotlivých vybraných polí tak, aby nám zobrazila jen průměrné položky.

Velmi důležitým bodem je pak rozmístění polí tak, aby graf zobrazil přesně to co potřebujeme. Proto pole ročník posuneme z oblasti Hodnoty do oblasti grafu Osa.

Tím docílíme, že se graf ve své ose X bude zobrazovat jednotlivé ročníky.

Výstupní vizuál si prohlédněte přímo vyzkoušejte zde na straně 3:

Vizuál mapa stromové struktury

Další podoba naprosto stejného zdroje je tzv. stromová struktura. Zde můžeme vidět, že čím větší hodnota v tabulce, tím větší obdélník stromové struktury se nám zobrazí. Zde analyzujeme data o počtu studentů. Jakmile zařadíme další druhy sloupců v podobě například známek za konkrétní předmět uvidíme logicky i jiné výstupy.

Výstupní vizuál si prohlédněte a vyzkoušejte přímo zde na straně 2:

Formátování vizuálů a různé možnosti úpravy jejich vlastností

V každém vizuálu můžeme upravovat zobrazení polí a jejich nastavení. Zároveň však můžeme také editovat jednotlivá pole. Příkladem je práce s jejich barevností anebo formátu textu, obdobně jako u aplikace Excel.

Prostřednictvím aktivace ikony formát se dostaneme k možnostem úpravy barev, velikosti textů, nastavení názvů, ohraničení apod.

Pokusíme se plošný graf, který jsme zkoušeli vytvořit v minulé kapitole, upravit a zformátovat graficky. Nejdříve si vizuál zobrazíme přes celou obrazovku, tedy využijme ikony v pravém horním rohu. S názvem detailní režim. Tím se vizuál zobrazí přes celou obrazovku.

Nastavení barev dat

Z nastavení vidíme, že zobrazení osy X a Y i názvu grafu či legendy má již přednastaveny výchozí barvy. Rozbalíme-li položku Barvy dat, pak můžeme změnit barvy samotných ploch na jiné. Podle naší potřeby.

Nastavení názvu

Neméně důležitým efektem a možností formátování, je změna názvu grafu. Rozhodně přidání vlastního názvu je vhodné pro rozeznání a konkretizaci grafu mezi ostatními. Formát názvu pak následně můžeme změnit podle vlastních potřeb. Jde především o změnu velikosti názvu a nebo jeho zarovnání, případně i barvu názvu.

Nastavení pozadí grafu

Pozadí grafu je ve výchozím nastavení vypnuté. Pokud jej aktivujeme, docílíme možnosti změn barvy pozadí a dalšího nastavení průhlednosti a sytosti barvy. prohlédněme si vše ve vizuálu a nezapomeňme, že plošný graf bude porovnávat hodnoty jen při filtru více ročníků nebo tříd dohromady.

Analýza

Poslední částí formátování prvků jsou čáry analýzy. Mezi tyto řadíme čáry průměrů, minim a maxim nebo pak i samotných trendů průměrů grafů. Záleží přesně na potřebách a datech, které chcete analyzovat. U jednotlivých čar pak můžeme nastavit jejich styl nebo tloušťku či barvu.

Vizuál v Office365

Po publikování vizuálu a propojení do Power BI v Office365, máme ještě možnost upravit samotnou sestavu. Celou akci jsme si popisovali v minulém článku a nyní připomeneme ikonu Publikovat v Power BI Desktop. Následně budeme vyzváni ke konkrétnímu připojení a zadání účtu do Office365 a pak budeme náš vizuál hledat v levém sloupci v sekci Sestav.

K úpravě sestavy zvolíme příkaz Upravit sestavu a dostaneme se do obdobného prostředí jako v aplikaci Power BI Deskop – zde budeme moci editovat náš výstup a změnit například barvu pozadí, nebo opět název stránky, případně velikost stránky

Výsledek naší práce si můžete opět prohlédnout ve vizuálu na straně 3

V následujícím článku si představíme další možnosti jak pracovat s daty a strukturami tabulkami a jak je můžeme dále upravovat v PowerBI Desktop.

 

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *