Výučbové nástroje pre Word

Výučbové nástroje boli doteraz známe hlavne ako doplnok a súčasť aplikácie OneNote, kde učitelia a študenti mohli využívať rozmanité funkcie pri práci s textom. Ododnes môžete tieto skvelé nástroje využiť aj ako súčasť aplikácie Word.

Výučbové nástroje sú určené nielen študentom s poruchami učenia, alebo inými špecifickými poruchami, ale aj študentom pri ich každodennej príprave do školy.

Word Online

Výučbové nástroje pre Word Online nájdete ako v Office 365 tak aj v osobnom OneDrive.

Ako použiť Výučbové nástroje?

Otvorte akýkoľvek word dokument online (v prehliadači). Na karte Zobraziť v časti Zobrazenia dokumentu vyberte možnosť Imerzná čítačka.

Dokument sa načíta v špeciálnom režime na čítanie.

Možnosti textu

Možnost textu ponúkajú rýchlu vizuálnu zmenu dokumentu, pomáhajú viac sa sústrediť na obsah a odstraňujú vizuálne rozptyľovanie. Študent si sám podľa seba môže nastaviť veľkosť textu, riadkovanie, písmo a motív, ktoré mu vyhovujú. Text si môže kedykoľvek zväčšiť alebo zmenšiť podobne, ako aj veľkosť medzier medzi písmenami a slovami.

Slovné druhy

Táto funkcia zvýrazní príslušnou farbou jednotlivé slovné druhy v texte či zobrazí členenie slov v texte na slabiky.

Čítaný text

Po stlačení tlačidla Prehrať moderátor začne nahlas čítať dokument a jednotlivé slovo sa špeciálne vyznačí. Ak kliknete na konkrétne slovo, po stlačení tlačidla Prehrať moderátor začne čítať od zvoleného slova. V možnostiach nastavenia hlasu si študent kedykoľvek počas čítania môže čítanie spomaliť alebo zrýchliť.

Word 2016

Aby ste mohli využívať výučbové nástroje pre Word 2016, je potrebné najprv na karte Zobraziť vybrať Režim čítania.

Následne v karte Zobraziť si môže študent opäť prispôsobiť text podľa seba, nastaviť farbu či rozloženie strany.

Zároveň je tu opäť možnosť Čítať nahlas, kde moderátor začne čítať text a aj tu si študent môže prispôsobiť rýchlosť čítania. Verzia Word 2016 zatiaľ nepodporuje funkciu slovné druhy.

 

Výučbové nástroje sú zatiaľ dostupné iba v jazykoch väčších krajín, no o to viac sú zaujímavé pre slovenských učiteľov pri vyučovaní cudzích jazykov.

 

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *