Nástroje formatívneho hodnotenia

Formatívne hodnotenie je zamerané na podporu ďalšieho efektívneho učenia žiakov. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom užitočnú spätnú väzbu. Je to hodnotenie, ktoré pomáha žiakovi sa zlepšovať  a ďalej  vzdelávať. Učiteľovi zas napomáha vylepšovať a modifikovať vyučovacie metódy.

Najdôležitejšou súčasťou formatívneho hodnotenia je spätná väzba, čiže feedback. A aká by vlastne mala byť? Nuž taká, ktorá motivuje žiakov dosiahnuť svoj najlepší osobný výkon. „Feedback“ treba dávať často a principiálne počas procesu učenia a nie až po ňom. Žiaci by ho samozrejme mali prijať a stotožniť sa s ním. Pre žiakov musí byť motivačný a podporujúci v ich napredovaní. Nezabúdajme, že dávať feedback si môžu žiaci dávať navzájom a nečakať na učiteľa.

Vyhodnocovacie aktivity by mali byť rýchle a výstižné, skvelé by bolo, ak  by boli aj zábavné.

Aké aktivity môžeme robiť a aké nástroje použiť?

  1. Kvízy

Žiaci pripravia svoje vlastné otázky súvisiace s tým, čo sa učia a individuálne alebo v tímoch pripravia kvíz. Môžu použiť rôzne nástroje, napríklad aplikáciu Forms v Office365, ale aj PowerPoint, kde môžu spoločne pracovať na zdieľanej prezentácii. Potom si navzájom dávajú kvíz, hodnotia a korigujú nesprávne odpovede.

  1. Prieskum

Žiaci píšu odpovede na otázky:

Čo sme robili na hodine?

Prečo sme to robili?

Čo som sa dnes naučil?

Ako to môžem použiť a využiť?

Aké mám otázky?

Ako sa môžem zlepšiť?

Môžu využiť OneNote v Office 365 kde v Poznámkovom bloku jednotlivých predmetov píšu individuálne reflexiu v študentskej sekcii.

Túto aktivitu je možné realizovať aj tak, že vytvoríte kvíz už v spomínaných Forms, kde dávate tieto otázky žiakom a zbierate odpovede, ktoré potom všetkým prezentujete.

  1. 3-2-1

Žiaci povedia alebo napíšu 3 poznatky, ktoré sa naučili, ďalšie 2, ktoré ešte nezvládli a chcú sa naučiť a 1 otázku, ktorú majú k danej problematike. Tu môžete použiť nástroj www.mentimeter.com, ktorý umožní získať a prezentovať odpovede od všetkých žiakov v zaujímavej forme.

  1. 4 kúty

Aby ste deti trošku rozhýbali, každý kút triedy označte písmenami – A,B,C,D. Žiaci potom odpovedajú na otázky so 4 možnosťami tak, že idú do príslušného kúta, kde si myslia, že je správna odpoveď.

  1. Online nástenka

Použite OneNote ako online nástenku, kde žiaci zdieľajú spoločne svoje myšlienky, dávajú otázky a diskutujú. Takto zvyšujete šancu zapojenia sa všetkých žiakov a nielen tých odvážnejších.

  1. OfficeMix

Žiakom zadajte úlohu, aby vytvorili individuálnu alebo tímovú prezentáciu, kde s použitím OfficeMix porozprávajú, čo sa naučili. Vložte ich do OneNote a vyzvite žiakov, aby si dávali feedback. Takto uvidíte, čo žiaci vedia, čomu sa vyhli, čo neporozumeli.

 

Existuje veľa aktivít a nástrojov na formatívne hodnotenie. Dôležité pritom je, aby sme sa konečne v našich školách nezameriavali iba na hodnotenie výsledkov a na poukazovanie chýb, ktorých sa žiaci dopúšťajú. Je predsa v našom aj v ich záujme, aby napredovali vo vzdelávaní a nie memorovali a učili sa pre testovanie.

Technológie zohrávajú dôležitú úlohu. Sú nielen atraktívne pre deti, ale umožňujú aj zapojiť všetkých žiakov pri adekvátnom vybavení školy. Ak nie, je stále  veľa možností ako realizovať formatívne hodnotenie. V príkladoch aktivít si môžete vybrať tie, ktoré vám najviac pomôžu. Stačí len chcieť, a mimochodom poznáte Plickers? 🙂

 

Časť tohto článku bola publikovaná v časopise Dobrá škola VIII. ročník/číslo 07, strana 18.

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *