Uhly v každodennom živote (projekt)

Matematický projekt s využitím Microsoft technológií je určený pre žiakov 6. ročníka základných škôl. Projekt pozostáva z viacerých aktivít.

1. aktivita s využitím stránky www.mentimeter.com

Tému odporúčam začať brainstormingom na otázky typu: Čo vás napadne, keď sa povie uhol? Používame uhol v bežnom živote? Je potrebný? Dôležitá je spätná väzba a zjednotenie sa v tvrdeniach.

2. aktivita s využitím stránky toglic

Rozdelenie žiakov do skupín. Je možné využiť aktivitu na toglic.  Úlohou skupiny je nájsť situáciách každodenného života, kde uhol a veľkosť hrá v dôležitú úlohu. Každá zo skupín slovne opíše jednotlivé nápady. Prebehne diskusia.

3. aktivita s využitím www.mentimeter.com a  aplikácií On Protractor, GeoGebra

Opätovný brainstorming na otázky: Ako sadá zmerať veľkosť uhla? V akých jednotkách sa meria? Ako by ste rozdelili uhly podľa veľkosti? Dôležitá je spätná väzba a zjednotenie sa v tvrdeniach. Následne žiaci jednotlivo pracujú s tabletami a aplikáciou On Protractor. Aplikácia obsahuje 4 moduly. 2 moduly pre práca s uhlomerom s manuálnym ovládaním veľkosti a menením polohy.  2 moduly využívajú snímanie kamerou. Prácou s interaktívnou tabuľou a GeoGebrou môžu žiaci zmenou polohy ramien uhla lepšie pochopiť meranie a veľkosť uhla.

4. aktivita s využitím Sway, OfficeMix, Movie Maker a  Skicáru

Skupiny žiakov vytvárajú a na záver prezentujú pred spolužiakmi Sway alebo OfficeMix v ktorom bude ich formulácia pojmu uhol, veľkosť  a meranie uhlov, rozdelenie uhlov, konkrétne situácií z každodenného života vo forme videa alebo obrázkov. Na hodinách informatiky žiaci pracujú v grafickom editore Skicár, prípadne vytvárajú a upravujú videá svojich nápadov v Movie Maker.

5. aktivita s využitím Code.org

Dosiahnuté znalosti o uhloch je možné využiť i v programovaní. Na stránke code.org, konkrétne  blokové programovanie-kódovanie  s Annou a Elsou alebo  Artist.  Kódovaním s  Annou a Elsou preskúmajú kúzlo a krásu ľadu, budú vytvárať snehové vločky a vzory. Kódovaním s Artistom  vytvoria  skvelé obrázky.

Výsledkom projektu budú skupinové práce žiakov, ich vlastné definície na uvedenú tému, kreatívne nápady. Naučia sa vystupovať pred rovesníkmi. Hlavnou myšlienkou projektu je, že si uvedomia prítomnosť a význam matematiky v každodennom živote.

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *