Záhrada (projekt)

Študenti sa naučia:

Plánovať si projekt, rozdeliť úlohy, kooperovať v skupine

Počítať obsah zložitejšieho útvaru, rozdelenie útvaru na menšie štvorce, obdĺžniky a trojuholníky,  spracovať úlohu v prezentácií Sway, odoslať úlohu cez školské mailové adresy v Office 365

Popis :

Matematika ZŠ, ISCED 2, výpočet obsahov rovinných útvarov, rozdelenie zložitejších obrazcov na menšie plochy.

Prepojiť teóriu s praxou, riešiť  úlohu z praxe, urobiť si jednoduchý náčrt, rovesnícke učenie, delenie úloh v skupine, rozvoj kreativity.

Odkaz na Sway:

V prvej časti projektu prekvapil žiak Adam, ktorý obsah záhrady nepočítal, ale zistil zo slovenského portálu pozemkov : www.katasterportal.sk.

Projekt pokračoval 2.časťou : žiaci mali pomocou počítačovej hry Minecraft vytvoriť svoju vysnívanú školskú záhradu. Opäť pracovali v teamoch, niektorí ako Adam a Mery radšej sami. V prostredí Minecraft naprojektovali svoje záhrady, jednotlivé časti potom pomocou aplikácie –fotoaparát priamo v hre odfotili. Zo svojich  návrhov spracovali sway prezentácie, kde aj dali svoj popis ,čo tam dávajú, niektorí aj prečo – že chcú miesto na oddych, alebo študovňu,  čajovňu na štúdium kníh pri čaji, ihrisko a vonkajšie fitness na rozvoj športu a podporu zdravia. Najkreatívnejšia bola práca Mery.  Navrhla školskú záhradu plnú kvetov. Umiestnila do nej pieskovisko, ihrisko mini farmu so zvieratkami / kôň, somárik, ovečky –na výuku biológie. Pre žiakov bazén, knižnicu a čajovňu, galériu žiackych prác, letnú vonkajšiu triedu s krbom a sedením pre žiakov. Ku každému návrhu napísala spôsob využitia.  Všetci žiaci prekvapili svojou fantáziou a tvorivosťou.

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *