Power BI + ascAgenda = analýza dat

V minulém článku jsme si ukázali různé formy vizuálů a celkových různých podob grafů a grafických výstupů. Nyní se zaměříme především na práci s více tabulkami a ukážeme si i jak pracovat s relačními modely.

Nejdříve si vysvětlíme pojem relace a její účel v praxi. Relace se týká více tabulek, které mají mezi sebou různé formy propojení. Tedy přesněji musí mít minimálně jeden sloupec, který obsahuje shodná data. Zdrojovým prvkem, který řídí relaci je vždy sloupce s jedinečnými daty. Tedy takový sloupec, který obsahuje jen konkrétní jedinečné hodnoty a může mít na sebe navázáno více tabulek. Ve škole bychom za zdrojovou (řídící tabulku) mohli určit například tabulku s jednotlivými ročníky nebo tabulku seznamu žáků. V databázových modelech takové tabulky nazýváme číselníky.

     

K těmto tabulkám se pak automaticky přiřazují tabulky na ně navázané a dochází k propojení tedy relaci. Propojení má význam především při filtraci různých dat mezi tabulkami. Jednoduše řečeno můžeme vizualizovat, filtrovat či upravovat data z více tabulek, která mají mezi sebou propojení.

Načtení dat z více tabulek

V PowerBI můžeme mít importováno více datových zdrojů. V předchozích článcích jsme pracovali vždy jen s jednou tabulkou. Nyní si ukážeme, jakým způsobem postupovat.

Budeme pracovat v aplikaci PowerBI desktop, načteme více tabulek pomocí nástroje získat data a to soubory z excelu, které tvoří výstup z ascAgendy. Určité tabulky (číselníky) si můžeme vyrobit i sami a pak je následně využívat i v dalších případech.

Zdrojů, z kterých se dají statistická data importovat může být velké množství a nemusí se jednat pouze o excelové výstupy, ale například různé druhy databázových systémů, serverů či webových zdrojů. Právě proto je PowerBI tak mohutným nástrojem užitečným pro zpracování statistických dat.

Po načtení (importu) tabulek můžeme zkontrolovat jejich propojení a provázání. Tabulky v našem příkladu dopředu obsahovaly propojená související pole, proto se automaticky propojily rovnou.


Relace

V PowerBI desktop máme možnost zobrazit propojené tabulky za pomocí nástroje relace, který nalezneme v levém panelu. Pod ikonou relace.

Zde vidíme naše propojené tabulky a propojovací pole, za pomocí jejich propojení je možné s tabulkami pracovat.

U každé relace je jedno pole (číselníkové, řídící) které je jedinečné. Proto u tabulky „Ročník“ máme malou „1“ tedy informaci že například při propojení tabulky „Ročník a Knihy“ je řídící pole s jedničkou tabulky „Ročník“, tedy již při prvním pohledu na relaci vidíme, že tabulka „Ročník“ je tabulkou typu číselník.

Druhy relací

1:1 – relace kde jeden záznam tabulky první odpovídá identickému záznamu tabulky druhé

1:N – nejběžnější relace – jednomu záznamu hlavní tabulky odpovídá nekonečné množství záznamu navázané tabulky. V našem případě propojené tabulky „Ročník 1 : Knihy N)

N:N – nekonečné množství záznamů z jedné tabulky odpovídá nekonečnému množství záznamů druhé tabulky. Tento typ relace se většinou realizuje za pomocí třetí tabulky, která propojuje dvě ostatní. V našem případě se jedná o propojení tabulek („Knihy N a Třída N) jejich spojení je zprostředkováno třetí tabulkou „Ročník“.

Ruční vytvoření relace

V případě, že by se relace nevytvořila automaticky a tabulka by byla nastavena správně, můžeme relaci vytvořit ručně napřímo. Stačí jen mezi vybranými tabulkami myší propojit vybraná pole.

 

V tomto případě se pole propojí a my si můžeme zkontrolovat přesné nastavení relace mezi tabulkami. Poklepeme na spojovací čáru relace zobrazí se nám objekt sloužící ke zobrazení nastavení relace a přesná pole která tvoří propojení.

Zobrazení dat

Při zobrazení a procházení tabulek uvidíme, že pro tvorbu vizuálů můžeme využít více polí z více tabulek. V levém panelu se přepneme na zobrazení tabulek.

A v přehledu tabulek vidíme jednotlivé tabulky včetně všech jejich polí a z těchto můžeme v libovolné míře využívat a protože jsou tabulky propojené v relacích lze vybírat mezi různými poli z libovolné.

Na prvním příkladu (strana 1) vidíme vizuál, který zobrazuje různé knihy určené pro konkrétní školní ročník, filtrace funguje i s grafem a velmi jednoduše si jí můžete i vyzkoušet.

Na druhém vizuálu (strana 2) na listu  který si ukážeme je speciální forma vizualizace v podobě tříděné tabulky podobající se excelu. Zde jsou zdrojová data pořízena ze dvou různých zdrojových tabulek „Ročník a Docházka“ tímto vizuálem můžeme zprostředkovaně vidět informace o omluvených či neomluvených hodinách a zároveň můžeme zobrazovat či filtrovat podle konkrétního ročníku. Přímo si vyzkoušejte zde:

Závěrem můžeme konstatovat, že aplikace PowerBI desktop pracuje s daty jako obdobné databázové systémy. Tedy využívá relačních modelů a jsme schopni přímo v tomto prostředí nastavovat různé podoby grafických vizuálů provázaných na různé tabulky, které společně souvisí. Jak tedy postupně přicházíme na taje této aplikace, vidíme že její možnosti jsou opravdu velmi široké.

V následujícím článku se zaměříme na externí vizuály a různé podoby výstupů PowerBI jakými jsou například aplikace PowerPoint nebo samotný SharePoint pod Office365.

 

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *