Kodu Cup 2017/2018

Spoločnosť Microsoft Česká republika a Slovensko organizuje už štvrtý ročník súťaže v programovaní Kodu CUP 2017/2018.

Tieto propozície slúžia pre účastníkov Slovenskej republiky.

Čo je Kodu a aký je cieľ súťaže?

Kodu game Lab je vizuálny pogramovací jazyk od spoločnosti Microsoft, vytvorený špeciálne pre tvorbu hier. Kodu je navrhnutý tak, aby vďaka jednoduchému ovládaniu bol prístupný pre deti a umožňuje tak vytvárať hry aj bez znalosti programovania. Cieľom súťaže je prebudiť v deťoch kreativitu, podporiť algoritmické myslenie, rozvíjať ich fantáziu a kriticky myslieť pri vytváraní hier.

Zadanie súťaže

Vytvor vlastnú hru v Kodu Game Lab a urč jej pravidlá.

Súťažné kategórie

1.kategória: 1.-3. ročník ZŠ

2.kategória: 4.-6. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

3.kategória: 7.-9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií po kvartu

Zaregistrujte svoju školu ešte dnes na odkaze aka.ms/KoduCupRegistracia!

Čo študent nominovaný do finále odovzdá?

Študent nominovaný do finále odovzdá:

 • vyexportovanú hru z prostredia Kodu Game Lab
 • dokument s cieľom hry a pravidlami hry
 • video, ktoré študent nahrá tak, že dá snímať obrazovku, prevedie nás hrou a zároveň aj nahrá komentár k hre a pravidlám, ktoré vytvoril. Maximálna dĺžka videa pre jednotlivé kategórie je nasledovná:
  • 1.kategória: 2:00 min
  • 2.kategória: 2:30 min
  • 3.kategória: 3:00 min

Časový harmonogram súťaže

Časové obdobie Aktivita
do 10.11.2017 Registrácia školy do súťaže školským koordinátorom
Registrácia študentov školským koordinátom
15.12.2017 Odovzdanie prvej priebežnej úlohy na minimálnej požadovanej úrovni, vyhodnotenie školským koordinátorom a odovzdanie zoznamu študentov
 3.3.2018 Odovzdanie druhej priebežnej úlohy na minimálnej požadovanej úrovni, vyhodnotenie školským koordinátorom a odovzdanie zoznamu študentov
 do 30.4.2018 Zorganizovanie školského kola, odovzdanie finálových hier a videí
1. – 11. 5. 2018 Hodnotenie finálových projektov porotou
15.5.2018 Vyhlásenie finalistov súťaže pozvaných na finálový deň Kodu Cup
21.-25.5.2018 Finálový deň

Priebeh súťaže

Do 10.11.2017 určený školský koordinátor zaregistruje svoju školu do súťaže vyplnením formulára na adrese aka.ms/KoduCupRegistracia. Zároveň školský koordinátor zaregistruje všetkých svojich prihlásených študentov do súťaže vyplnením príslušnej tabuľky – koducupregistracia.

Do 15.12.2017 študenti odovzdajú prvú priebežnú úlohu na minimálnej požadovanej úrovni. Školskému koordinátorovi budú zaslané minimálne požiadavky, na základe ktorých ohodnotí odovzdané projekty a do tohto termínu odovzdá zoznam študentov, ktorí tieto kritéria splnili.

Do 3.3.2018 študenti odovzdajú druhú priebežnú úlohu na minimálnej požadovanej úrovni. Školskému koordinátorovi budú zaslané minimálne požiadavky, na základe ktorých ohodnotí odovzdané projekty a do tohto termínu odovzdá zoznam študentov, ktorí tieto kritéria splnili.

Do 30.4.2018 školský koordinátor zostaví hodnotiacu komisiu, zorganizuje školské kolo v každej kategórii a najneskôr do 1.5.2018 odovzdá finálové projekty študentov na pridelené miesto, ktoré obdrží po registrácii školy do súťaže. Za každú kategóriu škola môže nominovať iba jedného finalistu.

V čase od 1. – 11. 5. 2018 bude prebiehať hodnotenie finálových projektov.

15.5.2018 bude vyhlásený zoznam celoštátnych finalistov, ktorí budú pozvaní na finálový deň Kodu Cup 2017/2018.

Finálový deň a ceny

Finálový deň Kodu Cup 2017/2018 sa bude konať v budove slovenskej pobočky spoločnosti Microsoft v máji 2018. Presný dátum uvedieme v priebehu súťaže. Každý účastník finále si odnesie certifikát o účasti na finále.

Víťaz celoštátneho kola každej kategórie získa diplom a hlavnú cenu XBOX.

Kritéria hodnotenia

Pri hodnotení naprogramovaných hier sa bude prihliadať na:

 • grafické spracovanie prostredia,
 • náročnosť a funkčnosť programovacích úkonov,
 • herná stratégia, dodržanie pravidiel a cieľa hry,
 • vysvetlenie postupu súťažiaceho a predstavenie hry,
 • celkový dojem.

Hodnotiaca komisia

Hodnotiaca komisia bude zložená zo zamestnancov a partnerov spoločnosti Microsoft, študentov z programov Microsoft Student Partner, Študentské Trénerské Centrum Microsoft.

Kontaktná osoba

Zuzana Molčanová, Microsoft

e-mail: t-zumolc@microsoft.com

Tel.: +421 918 639 376

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *