Ján Haláček: Ako mi pomohlo ŠTC v mojej kariére

Prvý krát som sa o Študentskom Trénerskom Centre Microsoft dozvedel od našej pani profesorky matematiky, Jarmily Janiskovej. V tej dobe som poriadne nevedel čo vlastne ŠTC je. Po komunikácii so študentami ŠTC, ktorí boli na našej škole, som sa rozhodol do tohto programu prihlásiť. Výberové konanie sa uskutočnilo v Bratislave v pobočke Microsoftu. Atmosféra bola skvelá, stretlo sa tu veľa šikovných mladých ľudí. Nakoniec, vybraných bolo 7 študentov. Počas nášho štúdia v ŠTC sme získali kopec vedomostí a zručností v oblasti soft skills. Prezentačné a komunikačné zručnosti, ktoré som v tomto programe nadobudol sú dôležité pre môj ďalší rozvoj, či už osobný alebo kariérny. ŠTC Microsoft mi ponúkol zúčastniť sa niekoľkých veľkých education akcií po celom Slovensku. Mal som možnosť cestovať a pomáhať s organizáciou Microsoft akcií v Košiciach, Žiline v Bratislave a ďalších mestách po celom Slovensku. Možnosť vypočuť si zahraničných prezentujúcich na akciách ako English Learning Teaching fórum boli skvelou skúsenosťou na precvičenie si anglického jazyka a komunikačných zručností.

Študentské trénerské centrum je odrazovým mostíkom do mojej budúcej kariéry. Tento program mi ponúkol skvelého jeden a pol roka. Bol plne nabitý prednáškami, udalosťami a vzdelávaním. Rozvíjal som svoje prezentačné a komunikačné zručnosti. Tie teraz využívam v každodennom živote pri rôznych príležitostiach, na odprezentovanie projektov alebo stredoškolskej odbornej činnosti. Počas štúdia v ŠTC som sa stretol z množstvom zaujímavých profesionálov z oblasti IT. Boli nimi samotní lektori programu ŠTC alebo hostia, ktorí boli pozvaní  na naše pravidelné stretnutia. Spolu s ďalšími študentmi sme sa naučili tímovej spolupráci a kritickému mysleniu. Cez letné prázdniny sme mali možnosť sa zúčastniť neplatenej stáže v Bratislavskej pobočke Microsoftu, kde sme okúsili pracovné prostredie tejto firmy.  Tento program som ukončil záverečnou prácou, ktorej téma bola „Nasadenie Office 365 na školu“. Po úspešnom absolvovaní som bol zaradený do programu Microsoft Student Partner. Naďalej komunikujem s absolventami ŠTC tak isto ako s našimi lektormi. Pomáham aj našim novým študentom, ktorí teraz absolvujú druhý semester tohto skvelého programu. Ani po absolvovaní sa moja spolupráca s Microsoftom nekončí. Spolu s ďalšími absolventami sme pozývaní na stretnutia, ktoré sú organizované na pobočke Microsoftu v Bratislave. Či už ako výpomoc na rôzne akcie alebo ako prezentujúci aby sme sa podelili s našimi zručnosťami a skúsenosťami s mladšími študentami v ročníku. Program ako ŠTC samozrejme nie je len o pasívnom zbieraní informácii a skúseností. Je o Vašej aktívnej spolupráci s ľuďmi a informáciami, ktoré sa ku Vám dostanú. Treba mať na pamäti, že bez vlastného pričinenia nič nejde. Práve preto si myslím že tento program je skvelý vďaka tomu že ma naučil ako uchopiť šancu a zapojiť sa do množstva aktivít.

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *