5 zajímavých a nových funkcí v Teams a SharePoint

Řada učitelů i správců sítí ví, že se Office365 pravidelně aktualizuje v měsíčních časových intervalech. V tomto článku se dozvíte o zajímavých funkcích, které se v posledních měsících v Office365 obohatily a jež by vám i vašim kolegům měli ulehčit práci.

Jedná se o 5 zajímavých pomůcek z řady Microsoft Teams a SharePoint,

#1 Microsoft Teams – Přidání karty (konektoru) SharePoint

V aplikaci Teams je nyní možné připojit do Vašeho týmu i SharePoint, tedy pokud využíváte SharePoint ke zobrazení některý intranetových informací, pak přímé napojení na Teams je výrazným ulehčením a zpřehledněním. Vyzkoušejte jen v daném týmu přidat novou kartu a vyberte SharePoint s existující funkcí stránkou, uvidíte sami daný efekt. Stejným způsobem můžete zobrazit i seznamy vytvořené v prostředí SharePoint, těmi mohou být úkoly, seznamy jmen, různých prostředků apod.

Po přidání karty se zobrazí obsah seznamu nebo samotné stránky přímo jako součást konkrétního kanálu a je tak velmi rychlé a příjemné nejen ovládání, ale i získávání nových informací přímo z intranetu, aniž by bylo nutné opouštět rozhraní aplikace Teams.

#2 Microsoft Teams – vytvoření týmu, nebo připojení k existujícímu týmu pomocí kódu

Jednou z novinek, která je velmi příjemná pro práci v týmech je tvorba nebo připojení k existujícímu týmu pomocí kódu, toto je jeden z bezpečnostních prvků, jež může být prospěšný především ve školách. Pokud máte tým již vytvořený, pak můžete zpětně získat kód pro připojení dalších členů. Tuto funkci naleznete ve Správě týmu v části Nastavenia.

Jakmile kód vygenerujte, bude nutné pro každého nového člena, který se má k týmu připojit znát kód.

Kód je pak nutné zadat při připojování se k týmu.

#3 Microsoft Teams – Archivace celého týmu

Funkce je příjemná zejména ve školách a správce sítě jí ocení především na konci školního roku. Pokud pracujete se třídou celý rok a provozujete komunikaci se studenty, pak právě funkce archivování týmů se může stát zcela nezbytnou.

V prostředí Teams je k dispozici celkový přehled týmů, ve kterých jste přihlášeni nebo jejichž jste vlastníky. Tento přehled si můžete prohlédnout aktivováním ikony nastavení (ozubené kolečko) v prostoru, kde také vytváříte nové týmy.

Po aktivaci se zobrazí detailní přehled týmů. Rozdělených na aktivní a archivní.

V nastavení, které se dále aktivuje přes symbol lze nastavit daný tým jako archivní, v takovém případe je tým neaktivní, ale kdykoliv se k němu můžete vrátit. Pouze stačí použít funkci
Archivovať tím.

Tento způsob zálohování týmů, může krásně využít jakýkoliv učitel jako vlastník týmu – který bude tvořit pro nový ročník prázdný nenaplněný tým.

Archivovaný tým může obnovit pouze vlastník a provede to obdobným způsobem prostřednictvím funkce Obnoviť tím. Tím se znovuobnoví funkce týmu a můžete jej opět plnohodnotně používat.

#4 Microsoft Teams – vytvoření nového týmu ze šablony (z existujícího týmu)

Jedná se o velmi příjemné zrychlení práce a to zejména v situaci, kdy potřebujete vytvořit nový tým, který bude zcela prázdný – nenaplněný daty, ale strukturu kanálů a ostatních nastavení chcete zachovat. Velmi dobře použitelné opět na konci školního roku.

Při tvorbě nového týmu, po výběru typu týmu, například při tvorbě týmu Hodiny:

Zde je k dispozici funkce – vytvořit tým za pomocí šablony.

Pak po vybrání konkrétního týmu se vytvoří zcela prázdné prostředí, jehož struktura je nepozměněná od týmu, jež byl šablonou.

Příjemnou možností je výběr vytvoření týmu na základě skupiny v Office365, to ale můžete vytvořit jen v momentu, kdy si vyberete vytvoření týmu typu Zamestanaci nebo Ktokoľvek.

Tento způsob jistě využijete v okamžiku, kdy pracujete s větší skupinou, která je naplněna daty. Například celým ročníkem nebo rozdělenou jazykovou třídou.

#5 SharePoint – prostředí pro úpravu SharePoint stránek je nyní jednodušší

Přehledným a intuitivním se stalo prostředí pro úpravu intranetových stránek, obsahuje řadu grafických prvků, kterými si mohou učitelé vytvářet své intranetové stránky sami, aniž by museli programovat nebo znát složitější nastavení užívání prostředí SharePoint.

SharePoint v podobě intranetu může být nastavený pro celou školu nebo si jej můžete vytvořit například pro skupinu nebo svůj tým.

K nastavení se můžete dostat přímo v Office365.

Prostředí pro úpravu je pak velmi příjemné a intuitivní. Po základní úpravě si stránku můžete rovnou publikovat a rozhodnout se co se s ní bude dít dále.

Pro úpravy přímo z aplikace Teams lze využít cesty přes kartu Súbory a zvolení zobrazení Otvoriť v SharePoint.

 

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *