Microsoft pre školstvo webináre január – marec 2019

Už štvrtý školský rok Vám prinášame bezplatné online školenie, ktoré môžete realizovať zo svojich domovov, v práci počas voľnej hodiny či na cestách. Tento rok pre Vás webináre pravidelne prednahrávame a každú stredu zverejňujeme nové video. Zameriavame sa nielen na nejakú konkrétnu technológiu, ale aj metodické návody, postupy a príklady z dobrej praxe od učiteľov, s ktorými spolupracujeme.

Aby ste mohli diskutovať o videách, či informáciách, ktoré ste sa v nich dozvedeli, pripravili sme pre vás novú skupinu na sociálnej sieti Facevook s názvom Učíme s technológiami. Pridajte sa do skupiny a diskutujte.

Aktuálne prebehlo 9 nových webinárov. Nahrávky môžete nájsť na našom blogu. Na začiatku každého mesiaca organizujeme aj konzultačné hodiny naživo, počas ktorých sa môžete špecialistov pýtať na konkrétne vaše témy. Na konzultačnú hodinu sa budete môcť pripojiť na už známej adrese aka.ms/webinare. Konzultačná hodina bude prebiehať v stredu o 18:30 v určených termínoch.

Termíny konzultačných hodín

9. 1. 2019 – Konzultačná hodina webinárov zverejnených v mesiaci december 2018

6. 2. 2019 – Konzultačná hodina webinárov zverejnených v mesiaci január 2019

6. 3. 2019  – Konzultačná hodina webinárov zverejnených v mesiaci február 2019

3. 4. 2019  – Konzultačná hodina webinárov zverejnených v mesiaci marec 2019

15. 5. 2019 – Konzultačná hodina webinárov zverejnených v mesiaci apríl 2019

5. 6. 2019 – Konzultačná hodina webinárov zverejnených v mesiaci máj 2019

26. 6. 2019 – Konzultačná hodina webinárov zverejnených v mesiaci jún 2019

V januári 2019 pokračujeme a čakajú nás témy:

9.1. – Spravujte zariadenia elegantne a efektívne  – Michal Lenhart (Microsoft)

Správa zariadení v škole sa stala nástupom GDPR veľkým problémom. Dáta školy sa nachádzajú na notebookoch, tabletoch, počítačoch. Niektoré z nich sa môžu nachádzať aj mimo školy (notebooky učiteľov). Takéto zariadenia je potrebné spravovať a monitorovať. Nástoj Intune for Education prináša možnosť správy a monitorovania zariadení prostredníctvom cloudovej služby. Vo webinári si ukážeme, ako nakonfigurovať Intune for Education pre školu.

16.1. – Využitie IT vo vyučovaní anglického jazyka – Katarína Hvizdová

Informačné technológie sú nevyhnutnou súčasťou života ľudí v 21.storočí a je potrebné ich implementovať do výchovno-vzdelávacieho procesu modernej školy. Efektivita vyučovania anglického jazyka sa zvyšuje praktickým používaním jazyka priamou interakciou so zahraničnými školami. Vhodnou metódou je projektové vyučovanie, v rámci ktorého môžeme využívať Microsoft nástroje ako sú napr: Skypekonferencie prostredníctvom, ktorých študenti používajú anglický jazyk face to face, Sway/Power Point na rozširovanie slovnej zásoby použitím 3D modelov, Word na šifrovanie úloh prostredníctvom QR kódov ….

23.1. – Základy a princípy verziovania softwarových projektov – Kristián Balaj (Microsoft Student Partner)

Prirodzený prístup ako sa pristupuje k logistike softwarových projektov a očakáva sa od každého programátora, že mechanizmus nazývaný git na nejakej úrovni ovláda.
Dôležité je, aby mechanizmus git poznali pedagógovia a mohli nasmerovať študentov informatiky už na stredných školách, prípadne ho využili pri učebnom procese vo forme napr. Programátorského tímového projektu, kde študenti v skupinách spolupracujú prostredníctvom verziovacej služby. Tatiež aj Microsoft poskytuje služby ktoré implicitne podporujú git. Medzi tieto služby patrí Visual Studio Team Services alebo Github, ktorý sa pred pár mesiacmi dostal pod krídla Microsoftu.

30.1. – English is Easy alebo ako rýchlo a efektívne sa prípraviť pomocou technológií Microsoft – Ľubica Bezeková (ZŠ s MŠ v Pliešovciach)

Dovoliť či nedovoliť využívať translator na hodinách anglického jazyka? Ukážka využitia a skúseností. Možnosti, ako sa rýchlo a efektívne pripraviť na vyučovaciu hodinu s využiťím rôznych MS nástrojov. Sway / PowerPoint ako výborný on-line slovník a motivátor na učenie sa anglického jazyka. OneNote a hlasné čítanie – výborná pomôcka nielen pre žiakov ale aj rodičov.  Rýchla výroba osemsmeroviek v Exceli (kto pozná, vie… aj žiaci sa to rýchlo naučia).

6.2. – Ako využiť Virtuálnu Realitu vo vyučovaní na strednej škole? – Ján Haláček (Microsoft Student Partner)

Virtuálna Realita nie je len prostredie, v ktorom sa dajú hrať hry. Pomocou gamifikácie môžeme vytvárať a používať množstvo aplikácii v spojením s virtuálnymi okuliarmi, pre potreby študentov a aj vyučujúcich. Vďaka virtuálnym okuliarom sa študent môže naplno preniesť do výučbového sveta a plne sa zamerať na objavovanie a učenie sa nejakého špecifického predmetu ako je napríklad biológia, geografia a ďalšie. Veľmi dobrým príkladom ako je možné toto prostredie využiť v stredoškolskom prostredí priemyslovky, žiak si môže vymodelovať 3D model, ktorý aby si mohol pozrieť v priestore, nemusí tlačiť na 3D tlačiarni. Objekt si jednoducho importuje do VR a môže s ním narábať ako keby bol v reálnom svete. Vzhľadom na väčšiu dostupnosť a znižujúcu sa cenu hardwaru je možné virtuálnu realitu nasadiť do triedy s čo raz menšími nákladmi. Preto je práve tento štýl výuky budúcnosť.

13.2. – PowerApps – tvorba vlastní aplikace – Jaroslav Šindler (Microsoft)

Je mnoho věcí, které musí učitelé, žáci i vedení škol dnes a denně vykonávat. A přiznejme si, ne všechny nás baví. Zejména ty administrativní. Ale, proč se zbytečně trápit? Přenechte něco počítačům. Ať se lopotí za vás. Naučíme vás vytvářet aplikace na míru v prostředí Microsoft PowerApps, které je součástí online služeb Office 365 A1. Vytvoříte si vlastní aplikaci „Čteme pro radost“. Malý nápadník, co číst, pro vaše žáky. Poznejte sílu cloudu a jeho využití ve vaší škole.

20.2. – Nástroje študenta 3. tisícročia – Patrik Hudec (Microsoft Student Partner)

V modernom svete sa čoraz viac stretávame s rôznymi technológiami a nemožno sa čudovať, že začínajú prenikať aj do životov “moderných” študentov, kde bojujú s tradičnými spôsobmi výuky alebo písania poznámok. Ako technológie ovplyvňujú dnešných študentov,ako sa dajú zmysluplne použiť na každej jednej hodine a ako sa skoro kompletne zbaviť papierov pri písaní poznámok sa dozviete v tomto webinári.

12.12. – Čo nové priniesla októbrová aktualizácia do Windows 10? – Zuzana Molčanová a Jiří Chytil (Microsoft)

Operačný systém Windows 10 na polročnej báze prináša vždy novú veľkú aktualizáciu. Tento rok vyšla októbrová aktualizácia a my Vám predstavíme, čo nové so sebou priniesla.

27.2. – Nástroje Office 365 v práci riaditeľa školy – Jaroslava Srničková (ZŠ Korňa)

Na webinári Vám ukážem ako sa dá Office 365 efektívne využiť v práci riaditeľky školy. 1. Zdieľaný kalednár – naučíme sa ako ho vytvoriť, nazdieľať s učiteľmi. Ukážeme si načo všetko sa dá využiť, ako rýchly zdroj informácií o akciách školy, poradách, projektorch, termínoch, … 2. Planner – ukážeme si ako vytvoriť plán v Planneri, jeho zdieľanie, možnosti využitia v škole, ukážky využitia z našej školy – inventarizácia, zber dát a podkladov ku krúžkom CVČ, zber dát pre plán kontinuálného vzdelávania, a iné. 3. OneDrive – opäť jeho využitie v škole ako online úložisko – napr. TVVP plány, dokumenty školy. Naučíme sa ako nahrávajú dokumenty do OneDrivu a následne zdieľajú. 4. Teamsy – ukážeme si vytvoriť tím, pridať ľudí do tímu, možnosti Teamsov, a opať ich využitie v našej škole – projekty jednotlivých predmetov, tímová práca v predmetoch, rýchla komunikácia medzi žiakmi a pedagógom.

6.3. – Čo sú SSL certifikáty a prečo je ich dobré využívať?  – Jakub Arbet (Microsoft Student Partner)

V dnešnej dobe stále častejšie počujeme niečo o počítačovej bezpečnosti. Pri prevádzkovaní web stránok, alebo aj mail serverov, je jedným z najzákladnejších bezpečnostných aspektov šifrovanie komunikácie medzi serverom a užívateľom. Využívajú sa na to SSL certifikáty, ktoré donedávna mohli stáť vyše 60 eur, no dnes vďaka iniciatívam ako Let’s Encrypt sú dostupné aj zadarmo. Na webinári si ukážeme ako získať taký certifikát, ako nastaviť webový server aby ho vedel využiť a používal len najbezpečnejšie protokoly.

13.3. – Ako využiť Microsoft Teams a Poznámkové bloky pre učebné predmety v práci učiteľa – Peter Truchan (Gymnázium, Ružomberok)

Microsoft Teams tvorí centrálny bod a prináša konverzáciu a aplikácie Poznámkové predmety pre učebné predmety zas vzdelávací obsah a priestor pre spoluprácu na jedno miesto. Vďaka využívaniu Teams, učitelia se môžu jednoducho a rýchle komunikovať a využívať vzdelávací obsah.

20.3. – Prečo sa zapojiť do komunity MIEE  – Zuzana Molčanová (Microsoft)

Komunita inovatívnych učiteľov Microsoft je celosvetové zoskupenie učiteľov, ktorí radi skúšajú nové technológie a hľadajú spôsoby ako ich prepojiť s modernými vyučovacími postupmi. Povieme si viac o tejto komunite a predstavíme si základnú stránku, kde sa títo učitelia zoskupujú – Microsoft Educator Community – education.microsoft.com

27.3. – Ako využiť nástroje Office 365 pri riadení študentskej firmy   – Kvetoslava Danková (Gymnázium Tomáša Akvinského, Košice)

Vzdelávací program JA Firma sa vyučuje ako súčasť voliteľného predmetu aplikovaná ekonómia na stredných školách. Študenti si zakladajú skutočnú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu , vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Práve kvôli tomu, že majú možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi, je tento predmet taký obľäbený medzi študentmi. Na webinári si ukážeme metodiku, ako využiť najmä aplikáciu TEAMS pri riadení študentskej firmy.

Tešíme sa na stretnutia s vami a veríme, že tieto vzdelávacie videá vám pomôžu pri vašej práci.

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *