Školský IT Guru #1 Ako nasadiť Office 2019

S príchodom novej verzie softvéru nastáva otázka, ako ho čo najrýchlejšie a najjednoduchšie nasadiť na počítače v škole. S vývojom prichádza aj k zmenám vo forme distribúcie softvéru. Od CD/DVD médií sme prešli k sťahovaniu softvéru vo formáte inštalačných image ISO. Najnovšou a najmodernejšou formou je distribúcia prostredníctvom internetu. Softvér sa distribuje formou malých inštalačných súborov, ktoré si všetko potrebné stiahuť z internetu.

Táto forma má svoje výhody aj nevýhody. Výhodou je, že vždy inštalujeme tú najnovšiu verziu softvéru, ktorá je dostupná. Nevýhodou je, že ak potrebujeme takýto softvér nasadiť na viacerých počítačoch naraz, tak zbytočne zaťažujeme internetové pripojenie sťahovaním rovnakých súborov, ktoré sú potrebné pre inštaláciu.

S príchodom Microsoft Office 2019 bola zmenená aj distribúcia inštalačných súborov. Už nie je ani pre multilicenčné programy možno stiahnuť ISO obraz inštalačného disku. Ako teda nasadíme Office 2019 na počítače v škole bez toho aby sme zbytočne preťažovali interenetovú linku? V tomto článku si ukážeme aké máme možnosti vytvorenia lokálneho inštalačného zdroja.

Čo budeme potrebovať?

Budeme na to potrebovať niekoľko vecí:

Zo stránky uvedenej vyššie si stiahneme Office deploment tool, spustíme ho, potvrdíme licenčnú zmluvu a rozbalíme si ho niekam na disk (napr. C:\office2019deploy). Po robalení uvidíme v priečinku súbor setup.exe a tri XML konfiguračné súbory. Súbor setup.exe je inštalátor pre Office 2019. Spustením súboru by sa nám do počítača nainštaloval Office 2019 v predvolenej konfigurácii.

Vytvorenie konfiguračného súboru

Teraz si potrebujeme vytvoriť konfiguračný súbor pre inštaláciu Office 2019 presne podľa našich požiadaviek. Na toto využijeme nástroj na stránke https://config.office.com. Kedže nástroj nedávno prešiel zmenou (o ktorej si povieme v inom článku) tak prejdeme na stránke dolu a klikneme na tlačidlo  Create (priamy link: https://config.office.com/deploymentsettings).

Office Customization Tool nám umožňuje navoliť si viacero možností. Tak ideme pekne po poriadku a postupne.

Začneme časťou Products and releases, kde zvolíme Architecure (architektúru), ktorú chceme inštalovať. Zvolíme 32 alebo 64 bitovú verziu. Odporúčam využiť 64 bitovú verziu, ak nemáte nejaký iný dôvod na použitie 32 bitovej (napr. účtovný systém SAP nefunguje korektne so 64 bitovou verziou Office 2019).

V ďalšej časti si zvolíme cez rozbaľovacie pole, aký produkt chceme inštalovať. V našom prípade je to Office 2019 Professional Plus 2019 – Volume License. V časti Visio môžeme vybrať, či sa má nainštalovať produkt Visio (staršie verzie, kedže sa už nevyvíja) a taktiež môžeme zvoliť či chceme inštalovať Project. Ak necheme inštalovať Visio alebo Project, tak vyberieme None. Časť Additional Products môžeme vynechať. Slúži na navolenie inštalácie Access Runtime, ktorú nateraz nepotrebujeme.

V ďalšej časti Turn apps on or off… môžeme zapnúť alebo vypnúť inštaláciu jednotlivých aplikácií balíka Office 2019. Odporúčam vypnúť OneDrive (Groove), čo je staršia verzia klienta OneDrive a taktiež Skype for Business, ktorému už postupne končí podpora a OneNote 2016, ktorý je nahradený OneNote aplikáciou priamo vo Windows 10. V prípade potreby si to samozrejme upravte podľa svojich požiadaviek.

V časti Update channel môžeme nastaviť aktualizačný kanál pre vydávanie aktualizácií a zvoliť verziu, ktorá bude inštalovaná. Toto môžeme nechať na predvolených hodnotách. Po kliknutí na  Next  prejdeme k ďalšiej konfigurácii.

V časti Language navolíme primárny jazyk aplikácie, teda jazyk v ktorom sa aplikácia spustí používateľovi. V časti Select additional languages môžeme pridať aj ďalšie jazyky do inštalácie. Je to vhodné hlavne vtedy, ak v škole máme aj používateľov, ktorí potrebuju mať aplikáciu v inom jazyku. Po kliknutí na  Next  prejdeme k ďalšiej konfigurácii.

V časti Installation môžeme nastaviť parametre inštalácie. V prvej časti Installation optionsWhere do you want to deploy Office from? vieme nastaviť zdroj inštalačných súborov. Kedže chceme inštalovať z lokálneho, tak zdroja zvolíme Local source a v Source path nastavíme cestu k inštalačným súborom (v našom prípade \\storage\install\Office2019). Voľbu Fallback to the CDN for missing languages necháme zaškrtnutú. Zabezpečí, že v prípade chýbajúcich jazykových súborov sa tieto stiahnu z internetového úložiska, ak sa nenachádzajú v lokálnom úložisku, ktoré sme vytvorili.

Ďalšími voľbami vieme ovplyvniť správanie inštalátora. Show installation to user povolí zobrazovanie okna inštalátora pre používateľa (ak chceme tichú inštaláciu, tak túto voľbu vypneme a počas inštalácie sa nič zobrazovať nebude). Pin icons to Taskbar zabezpečí pripnutie aplikácií na spodnú lištu aplikácí. Logging určuje, či sa počas inštalácie bude vytvárať logovací súbor. Ak ho zapneme, tak môžeme určiť kam sa bude ukladať logovací súbor v časti Save log file to. Po kliknutí na  Next  prejdeme k ďalšiej konfigurácii.

V časti Update and upgrade options nastavujeme spôsob ako sa budú sťahovať updaty produktu. Voľbu môžeme nechať tak ako je predvolená, aby sa sťahovali priamo z internetu. Ak chceme, aby sa sťahovali z lokálneho zdroja, tak budeme musieť zabezpečiť pravidelné sťahovanie aktualizácií na lokálne úložisko, odkiaľ potom budú sťahované aktualizačným mechanizmom produktu Office.

Voľbu Automatically check for updates je potrebné nechať zapnutú. V opačnom prípade by sme vypli automatické aktualizácie.

V časti Upgrade options môžeme zvoliť, čo sa má stať s verziou balíka Office, ktorá je nainštalovaná aktuálne v počítači. Odporúčam ponechať nastavenie tak ako je predvolené, pretože nie je možné prevádzkovať viacero rôznych verzií balíka Office na jednom počítači (teda nie je to bezproblémové). Inštalátor zabezpečí, že všetky ostatné verzie Office sa pred inštaláciou Office 2019 odinštalujú a zabránime tým zbytočným problémom. Môžeme tu tiež navoliť, či sa majú odinštalovať produkty Visio, Projekt, Sharepoint desinger a InfoPath, ktoré sa v starších verziách inštalovali samostatne.

V časti Licensing and activation nastavíme ako budeme produkt aktivovať. Máme na výber možnosť využita KMS alebo MAK kľúča. KMS kľúč vyžaduje mať na sieti spustení licenčný server, ktorý prepožičiava licencie jednotlivým počítačom (tieto sa každých 180 dní musia reaktivovať). Základné a stredné školy majú k dispozícii kľúč MAK, takže zvolíme voľbu Multiple Activation Key (MAK) a nižšie zadáme aktivačný kľúč, ktorý máme pre Office 2019.

Tu si dovolím jednu poznámku. Keďže v konfiguračnom súbore sa nachádza MAK kľúč v čitateľnej podobe, tak je vhodné zabezpečiť úložisko tak, aby súbor mohol byť prečítaný, ale je vhodné zablokovať výpis zoznamu súborov. Vtedy zabránite, aby si ktokoľvek, kto má prístup k inštalačnému adresáru mohol skopírovať všetky súbory.

Ďalej nastavíme či chceme automaticky aktivovať produkt Office 2019 cez voľbu Autoactivate a či chceme automaticky akceptovať licenciu EULA voľbou Automatically accept the EULA. Nižšie máme možnosť zapnúť aktiváciu licencie na zdieľaných počíačoch Shared computer activation, ktorá je však určená pre produkt Office 365 (slúži na aktiváciu produktu Office 365 len dočasne počas prihlásenia používateľa, ktorý musí byť prihlásený kontom Office365 a mať pridelenú licenciu Pro Plus).Po kliknutí na  Next  prejdeme k ďalšej konfigurácii.

V predposlednej časti konfigurácie General nastavíme názov organizácie a popis pre tento konfiguračný súbor.

Po kliknutí na  Next  prejdeme k ďalšiej konfigurácii.

V poslednej časti Application preferences môžeme nastaviť konfiguráciu jednotlivých aplikácií balíka Office. Táto časť obsahuje veľmi veľa rôznych nastavení balíka Office. Ak potrebujete vysvetlenie k jednotlivým možnostiam vyhľadajte si pomocníka na stránke https://docs.microsoft.com.

Konfiguračný súbor si teraz uložíme cez tlačidlo EXPORT v pravej časti webstránky. Po klinutí sa otvorí okno, kde musíme akceptovať licenčné podmienky a zadať názov súboru, do ktorého sa konfigurácia uloží (v našom prípade Office2019SK).

Po stlačení EXPORT sa stiahne konfiguračný súbor do počítača, uložíme si ho do nášho priečinka s nástrojom Office deploment tool (C:\office2019deploy).

Vytvorenie lokálneho inštalačného zdroja

Keď máme pripravený konfiguračný súbor, môžeme stiahnuť inštalačné súbory do počíača a vytvoriť tak lokálny inštalačný zdroj.

Otvoríme príkazový riadok (odporúčam ako administrátor), prejdeme do zložky C:\office2019deploy a napíšeme príkaz:

setup.exe /download Office2019SK.xml

Inštalátor začne sťahovať inštalačné súbory, je potrebné počkať, môže to trvať v závisloti od rýchlosti internetového pripojenia aj viac ako hodinu. Veľkosť  sťahovaných súborov je asi 1 GB.

Po stiahnutí inštalačných súborov je tieto potrebné prekopírovať (vrátane setup.exe a XML konfiguračného súboru) do zdieľaného sieťového priečinka.

Inštalácia zo zdieľaného sieťového priečinka

Inštaláciu zo zdieľaného priečinka spustíme príkazom setup.exe s uvedeným celej cesty k inštalačnému a konfiguračnému súboru (pre uľahčenie si to môžeme uložiť do installOffice2019.cmd):

\\storage\install\Office2019\setup.exe /configure \\storage\install\Office2019\Office2019SK.xml

Ak sme všetko nastavili dobre, tak sa nám nainštaluje Office 2019 vo verzii SK. Pomocník pre tento nástroj sa nachádza na adrese: https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/office2019/deploy.

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *