Školský IT Guru #3 Ako nasadiť Windows 10 v škole – 2. časť

V minulej časti sme si predstavili virtualizačný nástroj Hyper-V , pomocou ktorého sme vytvorili virtuálny počítač. Dnes si ukážeme ako na ňom nainštalovať operačný systém Windows 10, ako pracovať so checkpointmi.

Inštalácia Windows 10 na virtuálny počítač

Inštalácia operačného systému na virtuálny počítač je pomerne jednoduchá. Potrebujeme ku tomu obraz operačného systému Windows 10 vo formáte ISO. Môžeme ho stiahnuť priamo vo formáte ISO alebo si ho vytvoríme pomocou nástroja vytvorenie inštalačného média, ktorý môžete stiahnuť tu: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209.

Postup je nasledovný:

 1. Stiahneme nástroj na vytvorenie inštalačného média z adresy https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209 a spustíme ho. Vyžadujú sa oprávnenia administrátora.
 2. Odsúhlasíme licenčné podmienky kliknutím na možnosť Prijať.
 3. Na stránke Požadovaná akcia vyberte možnosť Vytvoriť inštalačné médium pre iný počítač a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Vyberte jazyk, vydanie a architektúru (64 bitovú alebo 32 bitovú) systému Windows 10 (odporúčam slovenský jazyk, 64 bitová architektúra, vydanie Windows 10 Education).
 5. Vyberte typ média, ktoré chcete použiť, teda súbor ISO a zvoľte, kam sa uloží vytvorený ISO súbor.
 6. Nechajte nástroj pracovať, bude sťahovať z internetu potrebné dáta (stiahne cca 4GB dát) a po stiahnutí vytvorí v úložisku, ktoré ste určili ISO súbor s názvom, ktorý ste zvolili.
 7. Po vytvorení ISO súboru môžete nástroj zatvoriť, bude ešte chvíľu pracovať na odstránení dočasných súborov.

ISO s operačným systémom máme pripravené a môžeme pristúpiť k inštalácii Windows 10 do virtuálneho počítača. Otvoríme si Konzolu Hyper-V Manager a vyberieme náš virtuálny počítač, ktorý sme si pripravili.

V konzole klikneme pravým tlačidlom na virtuálny počítač a zvolíme možnosť Connect. Otvorí sa okno Virtual machine connection. V okne vyberieme z menu Media -> DVD drive -> Insert Disk a vyhľadáme ISO súbor s inštalačným obrazom Windows 10. Týmto sme k nášmu virtuálnemu počítaču pripojili do virtuálnej DVD mechaniky inštalačný disk Windows 10.

Pripojenie k virtuálnemu počítaču – Virtual Machine Connection

Náš virtuálny počítač je teraz vypnutý. Môžeme ho zapnúť kliknutím na tlačidlo Start alebo na zelenú ikonu zapínacieho tlačidla v hornej lište.

Po spustení sa načíta operačný systém z pripojenej virtuálnej DVD mechaniky a zobrazí sa modré okno Inštalácia systému Windows.

Spustený virtuálny počítač s inštalátorom operačného systému Windows 10

Pomocou sprievodcu postupujeme jednotlivými krokmi inštalácie. Tento postup je intuitívny, teda ho nebudeme popisovať podrobne.

Po nainštalovaní operačného systému a reštarte virtuálneho počítača sa nový operačný systém spustí z disku.

Tu sa na chvíľu zastavíme a urobíme malú odbočku. Pri prvom spustení sa zobrazí nástroj OOBE (Out-Of-Box Experience), ktorý slúži na nastavenie Windows pri prvom spustení.

Keďže inštalujeme vzorový počítač, ktorý budeme neskôr klonovať, tak tento nástroj vynecháme a prepneme počítač do „Módu systémového auditu“ pomocou klávesovej skratky CTRL+SHIFT+F3.

Po stlačení kombinácie kláves sa počítač automaticky reštartuje, spustí a prihlási sa do účtu administrator, ktorý je bez hesla. Zobrazí sa pracovná plocha Windows 10.

Auditovací mód slúži na prispôsobenie počítača, pridávanie aplikácií a ovládačov a testovanie počítača v prostredí Windows. Je potrebné upozorniť, že ak sa počítač uzamkne aktiváciou šetriča obrazovky, tak nie je možné sa do neho prihlásiť, pretože konto administrátora je štandardne blokované. Je vhodné teda cez nastavenia vypnúť funkcionalitu uzamknutia počítača. V prípade ak by sa počítač uzamkol, je potrebné ho vypnúť červeným tlačidlom v hornej lište počítača (nie zastaviť natvrdo čiernym tlačidlom STOP) a znovu spustiť. Opätovne sa prihlási do účtu administrator.

Teraz môžeme do Windows 10 nainštalovať všetky potrebné aplikácie a ovládače, ktoré potrebujeme používať na školských počítačoch. Môžeme pridať aj viacero jazykov, v ktorých potrebujeme mať operačný systém Windows 10 (napr. ak máme v škole používateľov, ktorý potrebujú mať prostredie v inom ako slovenskom jazyku). Potom budeme môcť po naklonovaní zvoliť priamo tento jazyk a nemusíme ho dodatočne inštalovať.

Neinštalujte do tejto vzorovej inštalácie antivírový systém ESET Endpoint Antivirus vo verzii 5! Nebolo by možné pripraviť operačný systém na klonovanie pomocou nástroja SYSPREP, skončilo by to fatálnou chybou a počítač by viac nenaštartoval korektne. Vyššie verzie antivírusu síce nespôsobujú tento problém ale pri vzdialenej správe cez Eset Remote Adminstrator je potrebné „restovať“ nastavenie identifikátorov pre ERA konzolu. Preto je vhodné inštalovať antivírus dodatočne cez skript alebo prostredníctvom ERA konzoly.

Ak chceme ikony jednotlivých aplikácií nastaviť všetkým používateľom, tak ich umiestnime do priečinku C:\Users\Public\Desktop. Potom ich nebudú môcť vymazať z plochy bez administrátorských oprávnení.

Checkpoint – najlepší kamarát administrátora

Pri príprave vzorového Windows 10 je vhodné si uložiť v niektorých krokoch stav virtuálneho počítača. Na to slúži nástroj Checkpoint (v preklade Kontrolný bod). Môžeme si to predstaviť ako uloženie aktuálneho stavu operačného systému, ku ktorému sa vieme vrátiť hocikedy, ak sa niečo pokazí alebo nefunguje korektne. Môžeme ho vytvoriť aj počas behu operačného systému. Jeho vytvorením vznikne diferenčný disk, ktorý obsahuje zmeny na harddisku, ktoré vznikli vytvorením kontrolného bodu.

Odporúčam urobiť si Checkpoint vždy, ked si nie sme istí, či to čo urobíme nepoškodí operačný systém, alebo ak sa chceme v budúcnosti vrátiť do určitého stavu operačného systému.

Práca so Checkpointom je jednoduchá. V konzole virtuálneho počítača klikneme v menu na Action -> Checkpoint. Otvorí sa dialógové okno Checkpoint name kde napíšeme názov kontrolného bodu. Je dôležité si kontrolný bod pomenovať tak, aby sme vedeli z jeho popisu určiť v akom stave sme systém uložili (napr. pred inštaláciou Microsoft Office).

Vytvorenie checkpointu

Ak sa niečo pokazí a chceme sa vrátiť do predchádzajúceho stavu virtuálneho počítača, tak v menu vyberieme Action -> Revert. Po potvrdení akcie sa počítač vráti do uloženého stavu a môžeme ho znovu spustiť.

V konzole Hyper-V máme prehľad všetkých checkpointov, môžeme s nimi priamo pracovať označením a výberom akcie cez pravé tlačidlo myši.

Konzola Hyper-V s vytvorenými checkpointmi

 Pravé tlačidlo ponúka tieto možnosti:

 • Settings – zobrazí okno pre zmenu nastavení virtuálneho stroja,
 • Apply – aplikuje uložený stav v checkpointe a vráti prípadné zmeny, ktoré boli vykonané po uložení tohto checkpointu,
 • Export – vytvorí export virtuálneho stroja pre zálohovanie alebo presun na iný počítač,
 • Rename – premenuje chceckpoint,
 • Delete checkpoint – vymaže aktuálny checkpoint (pozor, akciu nie je možné vrátiť späť),
 • Delete checkpoint subtree – vymaže všetky checkpointy, ktoré vznikli pod aktuálnym checkpointom,
 • Help – zobrazí pomocníka pre tieto funkcie.

To je na dnes všetko. V ďalšej časti sa zoznámime s nástrojom Sysprep a postupom ako ho použiť na prípravu operačného systému na klonovanie.

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *