Záverečný projekt z programovania: Unity hra – Praskni balón

Táto hra vznikla v rámci druhého trimestra Študentského trénerskeho centra Microsoftu, kde sme mali ako záverečnú prácu naprogramovať nejaký projekt. Ja som si vybral hru vytvorenú v Unity Engine určenú pre Android a iOS zariadenia.

Popis hry

Ide o jednoduchú hru s geometrickým charakterom. Hráčovou úlohou je v každom leveli pomocou geometrických zobrazení dostať nejaký predmet alebo útvar na požadované miesto. Konkrétne bude potrebné prepichnúť balón ihlou.

Ako vyzerá level

Základnou stavebnou jednotkou každého levelu sú body. Každý bod má svoju pozíciu. Medzi dvoma bodmi môže existovať spojenie, vtedy tieto body tvoria úsečku. Hráč si môže vždy ľubovoľne veľa bodov vybrať, a potom na nich aplikovať niektoré zo zobrazení. Ak nejaké body tvorili úsečku, bude tomu tak aj po aplikovaní ľubovoľného zobrazenia. V každom leveli je jeden balón a jedna ihla, ktorá je na pozadí reprezentovaná ako veľmi ostrý uhol, teda dve úsečky, ktoré zdieľajú jeden bod a navzájom zvierajú veľmi malý uhol. Túto ihlu si niekedy hráč bude musieť z týchto dvoch úsečiek najprv poskladať. Level je prejdený vtedy, ak ihla praskne balón, teda ak sa pomocou otočenia alebo posunutia (viď časť zhodné zobrazenia) ihla hrotom napred dotkne balóna. Okrem ihly a balóna môžu byť v rôznych leveloch ešte iné body, alebo úsečky, ktoré môže hráč využiť pri definovaní zhodných zobrazení, ale môžu slúžiť aj ako zábrana, cez ktorú ihla nevie prejsť.

Ukážka levelu:

Zhodné zobrazenia

Posunutie

Je jedno z dvoch zobrazení, pomocou ktorých môže ihla prepichnúť balón. Je definované vektorom posunutia, teda dvoma bodmi (musia byť prítomné v leveli), ktoré však nemusia tvoriť úsečku. Po aplikovaní posunutia sa všetky zvolené body posunú o daný vektor.

Otočenie

Je druhé zobrazenie, ktorým sa môže level ukončiť. Je definované jedným bodom – stredom otočenia – a tiež uhlom, o ktorý sa vybrané body okolo tohto stredu otočia. Tento uhol si hráč môže zvoliť ľubovoľný.

Stredová súmernosť

Povoľuje prenášať body cez úsečky. Je daná iba jedným z bodov na ploche – stredom súmernosti. Všetky body sa potom prenesú cez tento stred tak ako v klasickej stredovej súmernosti.

Osová súmernosť

Taktiež povoľuje prenášať body cez úsečky. Je daná dvoma bodmi, ktoré určujú os súmernosti. Tieto body nemusia tvoriť úsečku. Všetky body sa potom prenesú cez túto os tak ako v normálnej osovej súmernosti.

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *