Microsoft pre školsvo webináre apríl – jún 2020

Po troch mesiacoch, Vám opäť prinášame novú sadu webinárov určenú ako pedagógom, tak správcom školských sietí. Webináre vedú skúsení lektori vybraní z pomedzi komunity Microsoft Innovative Educator Expert aj spoločnosti Microsoft.

Webináre môžete sledovať zo svojich domovov, v práci alebo kdekoľvek, kde máte prístup k internetu. Zameriavame sa nielen na nejakú konkrétnu technológiu, ale aj metodické návody, postupy a príklady z dobrej praxe od učiteľov, s ktorými spolupracujeme.

Na webináre sa budete môcť pripojiť na už známej adrese aka.ms/webinare. Budú prebiehať každú druhú stredu o 19:00 v určených termínoch.

Záznamy nahraných webinárov sú k dispozícii na stránke education.microsoft.com.

V mesiacoch apríl – jún 2020 sa môžete tešiť na tieto webináre:

01.04 – Triky pre jednoduchšiu prípravu na vyučovanie a šetrenie papiera
Martina Kališová (Základná škola, Slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica)

Väčšinu učiteľov neteší, keď musia komplikovane zapisovať množstvo príkladov, kresliť obrázky vo štvorcovej sieti či vytvárať sčítacie (a iné) pyramídy. Pri týchto úlohách nám môže vynikajúco pomôcť aplikácia Excel. Neraz sa mi stalo, že písomka alebo pracovný list zabrali o málo viac ako pol papiera, ale nedarilo sa mi ich zmenšiť. Našla som pár tipov, ktoré mi pomohli šetriť papier a pritom tlačiť priamo z počítača.

15.04 – Programujeme s využitím nástrojov Office 365
Kvetoslava Danková (Gymnázium svätého Tomáša Akvinského, Košice)

Na webinári sa s vami podelím o moje praktické skúsenosti s využívaním inovatívnych metód pri výuke programovania v programovacom jazyku Python na strednej škole so všeobecným zameraním. Kombináciou moderných metód ako sú projektové vyučovanie, eduScrum a nástrojov OFFICE 365 si ukážeme ako možno teoretické poznatky prepojiť s ich praktickým využitím. Na plánovanie činnosti, zdieľanie súborov a priečinkov, prácu v tímoch a prezentáciu výsledkov tímov využijeme príslušné nástroje Office 365 (Kalendár, OneDrive, Teams, Sway). Trieda bude rozdelená do tímov a žiaci sa učia spoločne, študujú novú teóriu, robia cvičenia a sú nútení spolupracovať a samostatne riešiť problémy. Dokonca si sami určujú, čo budú robiť na hodine a čo im ostane na domácu úlohu. Učiteľ sa mení na kouča a žiaci získajú viac voľnosti, ale aj zodpovednosti k získavaniu a využívaniu poznatkov a zručností. Takto žiaci pracujú 3 mesiace a výsledkom ich práce bude spoločný program, v ktorom ukážu, čo spoločne dokázali vytvoriť.

29.04 – Rôzne spôsoby použitia Minecraftu vo vyučovaní
Denisa Haláčková (Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377)

Ukážeme si, ako vysvetliť nové učivo pre štvrtákov základnej školy, predložky miesta v angličtine. Pripravený svet, ktorý budú žiaci objavovať im poskytne materiál na naučenia a zopakovanie preložiek pod, nad nebo na. Zopakujeme si určovanie smeru so siedmakmi v bludisku a povieme si ako ho jednoducho postaviť. Ukážeme si ako žiaci vedia spracovať projekt na občiansku výchovu, či dejepis. Na záver si všetko zazdieľame a využijem aj aplikáciu Teams.

13.05 – Microsoft Teams vo vyučovaní na základnej škole
Dominika Komišaková (CZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sabinov)

Microsoft Teams sa dá využívať vo vyučovacom procese aj na 2. stupni základnej školy. Dôležité je jeho adekvátne predstavenie žiakom, ktorí si ho následné hneď obľúbia, keďže tento spôsob komunikácie je im blízky. Ukážeme si jeho kvalitné prostredie plné nástrojov na interakciu so žiakmi, ktoré sa dá využiť rôznym spôsobom.

27.05 – Hodnotenie v Teams
Jarmila Janisková (Microsoft)

Microsoft Teams  obsahuje niekoľko možností na hodnotenie.  Pozrieme sa na hodnotenie úloh, projektov, testov a na hodnotenie pracovných listov v Poznámkovom  bloku pre učebné predmety.  Na hodnotenie sa pozrieme aj v súlade s modernou didaktikou. Nevynecháme ani samohodnotenie, ktoré je jednou z foriem ako sa učiť.  Na webinári si ukážeme konkrétne príklady možného hodnotenia v Teams.

10.06 – e-portfólio učiaceho sa a e-portfólio učiteľa
Beáta Brestenská (Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského, Bratislava)

Keď žiak vstúpi do školy urobí prvú stopu. Ako môže učiteľ, žiak, rodič sledovať rozvoj, progres, úspech a výsledky v procese učenia sa. Vytvorme si e-portfólio, máme na to výborné nástroje v Office365 – ClassNote , OneNote a Teams.

24.06 – Záverečný webinár
Zuzana Molčanová (Microsoft), Jiří Chytil (Microsoft)

Záverečné sekanie a súhrnný pohľad za školským rokom 2019/2020.

Záver

Tešíme sa na vašu účasť. Veríme, že sa na webinároch dozviete nové informácie, ktoré vám pomôžu nielen vo vyučovaní, ale aj v ďalšom sebavzdelávaní.

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *