Priradené úlohy v Microsoft Teams

Už vás niekedy prekvapil vlastný rodič? Tomu môjmu sa to podarilo. Moja mama je učiteľka. Nemá technológie veľmi v láske a preto som si nikdy nemyslela, že by pri notebooku strávila aj viac než 9 hodín za deň, no stalo sa. Spolu s ostatnými učiteľmi na škole učí cez Microsoft Teams a ako to už pri vyučovaní býva, zadávajú žiakom aj úlohy. Ako sa moja mama naučila vytvárať Priradené úlohy? Ukážem vám.

Prvá priradená úloha

Najskôr som musela pri mame sedieť a párkrát jej ukázať čo, kde a kedy stlačiť, čo, kam napísať. Pekne, krok za krokom.

Po tom, ako vybrala tím, ktorému chcela úlohu zadať, sme v kanáli Všeobecné klikli na Priradené úlohy (Assignmemts).

Objavili sa tam tri šípky s textom, ktoré sa dali rozkliknúť a fialové tlačidlo Vytvoriť(Create). Tam dostala na výber z troch možností: Priradená úloha (Assignment); Test (Quiz); Z existujúceho (From existing)

Keďže ešte nikdy Priradenú úlohu nevytvárala, možnosť Z existujúcej sme vylúčili. Tiež nechcela zadať kvíz pomocou Microsoft Forms. Zvolili sme tak prvú možnosť, vytvoriť Priradenú úlohu. Zobrazilo sa nám okienko s riadkami.

Do prvého riadka sme vpísali názov úlohy, v tomto prípade Francúzska revolúcia. Priamo pod riadkom na názov bola možnosť pridať kategóriu, napr. pracovný list, to sme však, vynechali. Do druhého riadka sme vpísali pokyny k úlohe a pripomienku k online hodine, ktorá sa mala uskutočniť formou online schôdze. Pod riadkom bola možnosť pridať zdroje, mama žiakom priložila pracovný list z počítača. Žiakom je možné priložiť súbor aj z Microsoft OneDrive alebo zazdieľať link, napríklad na stránku, či video.

Aby ho žiaci mohli upravovať priamo, bez sťahovania, klikli sme na tri bodky, napravo od vloženého pracovného listu a zmenili sme predvolené Študenti nemôžu upravovať (Students can´t edit) na Študenti upravujú vlastnú kópiu (Students edit their own copy).

Pridávanie bodov sme preskočili (tomu sa povenujeme o chvíľu), komu chceme priradiť priradenú úlohu (priradiť priradenú úlohu… pekné, však?) už bolo prednastavené na všetkých žiakov vybranej triedy. Nakoniec sme nastavili dátum a čas odovzdania a úlohu sme poslali žiakom stlačením tlačidla Priradiť (Assign).

Prideľovanie bodov

Po nejakom čase prišli na rad testy, ktoré bolo treba bodovať. Vytvorili sme priradenú úlohu a zadali sme názov a popis. Do políčka Body (Points), sme zadali počet bodov, ktoré mohli žiaci získať.

Fialové pridať skupinu hodnotiacich kritérií (Add rubric) slúži na vytvorenie systému hodnotenia.

My sme našim kritériám hodnotenia dali názov Francúzska revolúcia. Do políčka Popis (Description) sme napísali základné info. Povolili sme bodovanie a vytvorili sme si kritériá hodnotenia. Keďže body žiaci dostávali iba na základe správnych a nesprávnych odpovedí, kritérium hodnotenia nám stačilo jedno. Klikli sme na Priložiť (Attach).

Zadávanie úloh konkrétnym žiakom

Test nemali písať všetci žiaci, takže sme v poli Priradiť (Assign to) zmenili prednastavené Všetkým žiakom (All students) na konkrétnych ľudí.

Naplánovanie odoslania úlohy na určitý čas

Priradenú úlohu sme zadávali deň predtým, ako mali žiaci test dostať. Mama to už chcela mať z krku (a hlavne to nezabudnúť poslať), tak sme cez možnosť Upraviť, na dolnej strane obrazovky, nastavili čas odoslania priradenej úlohy žiakom na ďalší deň. Zaškrtli sme možnosť Naplánovať priradenie na neskôr a nastavili sme dátum a čas, kedy mal žiakom test prísť. (Priradenú úlohu sme odoslali v utorok poobede, ale vďaka nastaveniu žiakom prišla až v stredu).

Screenshot: Okno Upraviť časovú os priradenej úlohy

Aby jej žiaci neodovzdávali testy po termíne, zapli sme možnosť Dátum uzavretia (Close date).

A čo ďalej?

Celý proces zadávania priradených úloh som si s mamou musela prejsť viackrát, ale stálo to za to. Mama už priradené úlohy zadáva s ľahkosťou, občas aj niečo vysvetlí jej kolegom a ja mám pokoj. Ak si s niečím neviete poradiť, chceli by ste sa niečo nové dozvedieť alebo chcete jednoducho začať s online vyučovaním, určite navštívte túto stránku, kde nájdete návody, tipy, triky a odporúčania k aplikácii Microsoft Teams.
Ak si chcete stiahnuť aplikáciu, môžete tak urobiť tu.

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

and

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *