Microsoft pre školstvo webináre – 2. polrok 2020/2021

Pokračujeme s našou ponukou Microsoft pre školstvo webinárov aj v druhom polroku, Tentokrát bude naša ponuka opäť bohatá. V tento dištančný čas môže byť pre nás aj devízou, a to práve preto, že menežment svojho času máme viac-menej vo svojich rukách, a tak môžeme investovať čas nie len do vzdelávania žiakov a študentov, ale aj do sebavzdelávania, zdieľania skúsenosti, či len tak nasávania nových poznatkov.

Pokračujeme v našej ponuke webinároch naživo každé dva týždne. Tie zvyšné dva týždne sa môžete pripojiť na české Večerní univerzity.  O akých témach budú hovoriť naši českí kolegovia nájdete na stránke aka.ms/univerzitaVečerní univerzita začína vždy o 19:00 na odkaze aka.ms/vulink

Všetky slovenské Microsoft pre školstvo webináre sa uskutočnia o 19:00 na odkaze aka.ms/webinare.

V druhom polroku školského roka 2020/2021, v mesiacoch február až jún sme pre vás pripravili množstvo zaujímavosti, ktoré oživia vašu pedagogickú prax. Prezentujúci budú skúsení pedagógovia zapojení do programu Microsoft Innovative Educator Expert, učitelia z Microsoft Showcase Schools ako aj zástupcovia spoločnosti Microsoft s učiteľskou praxou. Každý z nich sa chce s Vami podeliť o svoje skúsenosti a nápady ako využívajú technológie, či aplikácie spoločnosti Microsoft na konkrétnych hodinách v škole.

V mesiacoch február 2021 až jún 2021 sa môžete tešiť na:

03.02. – Programovanie hier v Microsoft MakeCode Arcade – Patrik Voštinár (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

V rámci webinára sa zoznámite s online prostredím MakeCode Arcade, ktoré umožňuje programovať jednoduché 2D hry, ktoré si budete môcť vyskúšať v online simulátore. Programovací jazyk Microsoft MakeCode môžete poznať z programovania BBC micro:bitov alebo blokového programovania v hre Minecraft: Education Edition.

17.02. –Sociálne učenie s Microsoft nástrojmi – Kornélia Lohyňová (Hotelová Akadémia, Bratislava)

Pokračovanie webinára našej MIE Expert Nely práve o sociálnom učení s Microsoft nástrojmi. Vieš čo je SEL? Prečo je dôležité uplatňovať SEL na školách? Pretože sociálne a emocionálne učenie (SEL) vedie u žiakov k zlepšeniu pohody, sebaúcty, empatie, správania a k vyššiemu výkonu. Dobrou správou je, že aj Microsoft technológie podporujú SEL a preto sa počas tohto webinára dozviete, aké sú oblasti SEL a ako implementovať aktivity a nástroje na rozvoj sociálnej a emocionálnej inteligencie

03.03. – Ako využiť PowerPoint na tvorbu didaktických hier  Katarína Hvizdová (ZŠ Ul. Karpatská, Svidník)

Využívanie aplikácie PowerPoint vo vzdelávaní by sa nemalo obmedziť len na frontálne premietanie prezentácií, pri ktorých je interakcia medzi učiteľom a žiakmi viac menej jednostranná. Interaktívne prvky aplikácie PowerPoint nielen oživia priebeh hodiny, ale budú pozitívne vplývať aj na motiváciu žiakov a efektivitu učenia. Prostredníctvom interaktívnych hier žiaci realizujú svoje vlastné nápady a záujmy, čo im prináša mnohé benefity nielen v rozvíjaní kľúčových kompetencií, ale aj v oblasti emócií a sociálneho učenia.

17.03. – Fyzika online? – Júlia Jánošíková (Gymnázium, Malacky)

Fyzika online (kombinovane?) Zažite si hodinu fyziky na vlastnej koži. Spolu prejdeme jednou hodinou fyziky. Ukážeme si nástroje, ktoré používame vo vyučovaní. Ako motivovať žiakov a ukazovať im, že fyzika je v celom živote okolo nás.

31.03. – Online podpora výučby programovania s BBC micro:bit– Martin Capay (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre )

Programovanie BBC micro:bit v online prostredí v blokovom prostredí MakeCode je dnes už veľmi populárne. Žiak pritom pri niektorých úlohách môže využívať len online simulátor, bez nutnosti držať v ruke fyzické zariadenie. Presunom vzdelávania do dištančnej formy je možné simulátor využiť aj pri vzdelávaní na diaľku. Na stretnutí si ukážeme (aj prakticky) ako riadiť a spravovať úlohy s využitím online prostredia. Výstupy sú použiteľné pri dištančnej aj prezenčnej výučbe.

14.04. – Minecraft vo vyučovaní („Hodina kódu“ je len začiatok) – Peter Truchan (Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok)

Ako získať žiakov pre programovanie? Je Minecraft iba na hranie? MIE Expert Peter Truchan  vám predstaví ako začať vyučovanie programovania s využitím portálu code.org. Ako využiť Minecraft: Education Edition v hybridnom vzdelávaní.

28.04. – Zošit OneNote na 1. stupni – Peter Pallo (ZŠ R. Dilonga, Trstená)

Praktická ukážka, ako si zaviesť s deťmi elektronický poznámkový zošit, kde budú mať žiaci k dispozícii zdieľané poznámky učiteľa, elektronické knihy a pracovné zošity. Žiaci môžu kooperovať v skupinách, fotiť svoje úlohy a učiteľ ich môže odkontrolovať. Ukážeme si zabehnutý zošit v praxi z triedy školiteľa, aj ako si taký zošit v Microsoft Teams/ OneNote pre triedu vytvoriť.

12.05. – Rovnice, vzorce, grafy a funkcie v Office 365  – Janka Tokárová (Stredná zdravotnícka škola, Michalovce)

Webinár sa zameriava na nástroje Office 365, ktoré umožňujú matematický zápis, riešenie matematických rovníc a kreslenie grafov matematických funkcií. Použité príklady sú slovné úlohy zo života, ktoré vedú k riešeniu kvadratickej rovnice alebo kresleniu grafu funkcie.

26.05. – Vyučovanie finančnej gramotnosti online – Tvorba projektov – Marcela Padyšáková (Základná škola, Korňa)

Som zástanca toho, že učiť by sme sa mali to čo viem využiť v praxi. Prepájam matematiku s praxou tak, aby nadväzovali jednotlivé tematické celky preberané v škole s bežnými úlohami v živote. Takto som spracovala už niekoľko projektov pre 6. až 9. ročník. Niekoľko námetov. Výmena podlahy: Počas online vzdelávania sa často stretávam s tým, že deti mi referujú, ako majú rodičov doma a tak sa venujú zveľaďovaniu a zútulňovaniu svojich domovov. Najčastejšie sa v tomto období maľuje a mení podlaha. Prečo nie, deti sa priučia manuálnym zručnostiam a vyplnia voľný čas. Keďže mám rada matematiku v praxi, zadala som našim deviatakom projekt, ktorého cieľom bolo ukázať rodičom, že to čo sa učíme v škole, je potrebné aj pre bežný život. Deti dostali za úlohu zistiť koľko zaplatia za výmenu podlahy vo svojej izbe. Pečenie koláča a matematika: premena jednotiek hmotnosti, zaokrúhľovanie, operácie s desatinnými číslami, vytvorenie fotopostupu pri pečení koláča. Vianočný nákup: overovanie akciových cien v online letákoch obchodných reťazcoch. Ako využiť povrch telies doma : maľovanie miestnosti s využitím Geogebri. Pre toto rada učím matematiku, lebo pripraví dieťa do života, naučí ho myslieť, byť finančne gramotný a efektívne narábať s financiami. Využívať kritické myslenie a porovnávať porovnateľné, nespoliehať sa len na údaje výrobcov, ale čítať aj recenzie, overiť si, čo je fakt a čo len reklamný trik. Ďakujem mojim deviatakom, že ma takto milo prekvapili a dúfam, že pri najbližších rekonštrukčných prácach rodičia využijú aj ich vedomosti. Čo sa dieťa v mladosti naučí, v dospelosti akoby našlo. Taktiež sa snažím pracovať s apletmi a výučbovým softwérom ako GeoGebra, C.a.R, ale aj portál mathplaygroun kde je veľa skvelých apletov na vyučovanie matematiky interaktívne.

09.06. – Microsoft Teams a inscenačný tím – Zdenka Pašuthová (VŠMU, Bratislava)

Príspevok sa zaoberá problematikou výučby umeleckých predmetov z oblasti divadla a divadelnej tvorby v prostredí Microsoft Teams. Divadlo je charakterizované ako syntetické umenie, ktoré spája viacero jeho druhov. Inscenačný tím môžeme rozdeliť na tzv. tvorcov (režisér, dramaturg, scénograf, choreograf, atď.) a interpretov (herec, bábkoherec, spevák, tanečník, performer). Divadelné umenie však principiálne vzniká a realizuje sa „tu a teraz“. Dá sa divadlo realizovať v online prostredí? Môže byť online výučba plnohodnotná? V príspevku o systéme výučby na VŠMU a možnostiach online výučby budeme hľadať odpovede na tieto otázky.

23.06. – Vzdelávame pre budúcnosť – Zuzana Molčanová (Microsoft)

Záverečný webinár bude venovaný komplexnému prehľadu programov, aktivít, služieb či produktov, ktoré spoločnosť Microsoft ponúka školám, pedagógom či študentom. Zhrnieme si informácie z celého školského roka a možnosti, ako môžeme budovať budúcnosť slovenského školstva spolu s vami.

 

Počas prvého polroka sme vám prinášali témy, ktoré vás oslovili a ktoré ste hojne navštevovali. Aj vďaka vašej spätnej väzbe sme pre tento druhý polrok pripravili témy, na ktoré ste sa často pýtali. Budú ich prezentovať skúsení pedagógovia a odborníci v svojej oblasti.

Tešíme sa na všetkých každú druhú stredu vždy o 19:00 až do konca školského rok 2020/2021.

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *