OneNote zošit: Materiály na teoretickú časť maturity z informatiky pre gymnáziá

Rada by som vám v tomto článku predstavila absolventskú prácu študentky Soni Martišovej, ktorá v júni 2022 úspešne ukončila rozvojový program pre stredoškolských študentov s názvom Študentské trénerské centrum MicrosoftV treťom trimestri tohto programu sa študenti venujú svojej absolventskej práci, ktorá má byť nielen teoretická, ale aj praktická a na záver ju aj obhajujú.

Cieľom Soninej absolventskej práce bolo vytvoriť prehľadný a interaktívny študijný materiál na maturitu z informatiky v aplikácii OneNote. Ako Soňa napísala v úvode práce: „Moja absolventská práca pozostáva z vypracovania digitálnych, súhrnných a súčasných materiálov v aplikácií Microsoft OneNote na maturitu z informatiky pre žiakov gymnázií. Tieto materiály poskytujú študentom podklady na prípravu na teoretickú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu. Obsahujú teoretické podklady a otázky k jednotlivým tematickým celkom, ktoré sú postupne preberané počas hodín informatiky v priebehu štúdia.  Sú využiteľné pre maturantov, ako aj pre študentov nižších ročníkov, keďže sú v nich obsiahnuté jednotlivé tematické okruhy gymnaziálneho učiva.“

Prečo sa Soňa pre tento typ absolventskej práce rozhodla? Z jednoduchého dôvodu: chýbal jej ucelený materiál, ktorý by jej slúžil ako príprava na ústnu maturitu. Ako to na školách býva, študenti sú poverení, aby jednotlivé maturitné témy vypracovali do uceleného materiálu, ale poznáte to – zastarané zdroje, nedôveryhodné informácie, precíznejšie a menej precízne spracované podklady – s tým všetkým sa Soňa stretla, preto sa rozhodla vytvoriť jeden ucelený materiál.

Materiály sú vytvorené v digitálnej forme, keďže tá poskytuje viac možností na distribúciu alebo zakomponovanie rôznych interaktívnych prvkov, ktoré uľahčujú študentom učenie a pomáhajú im udržiavať pozornosť. Aplikácia Microsoft OneNote poskytuje možnosť vkladania výtlačkov dokumentov, vkladanie dokumentov, hypertextových prepojení, odkazov alebo vkladanie online videa, ktoré je možné spustiť priamo na stránkach vo virtuálnom zošite.

Prispôsobenie poznámok niekoľkým typom učenia sa

V materiáloch je využitých, čo najviac zaujímavých aspektov, aby si v nich našiel to svoje študent s hociktorým učebným štýlom. Vizuálna stránka je zameraná na žiakov s vizuálnym učebným štýlom. V materiáloch nájdu podstatné časti vyznačené značkami alebo farebne odlíšené od ostatného textu. Každé učivo si navyše môžu asociovať s inou farbou. Otázky po každom tematickom celku využívajú metódu active recall, pri ktorej si žiak zopakuje naučené po každom odseku či dôležitej pasáži.

Materiály sú spracovávané s použitím viacerých interaktívnych prvkov, ktoré pomáhajú v študentoch vzbudiť záujem o učenie:

 • ZvýrazneniaFarebné odlíšenia a zvýraznenia textu sú zamerané na študentov s vizuálnym typom učenia sa. Žiakom poskytujú stimuláciu a potrebné asociácie na čo najlepšie zapamätanie si učiva.
 • Značky označujú dôležité aj doplňujúce informácie, čim pomáhajú študentom orientovať sa v texte. V materiáloch nájdete 3 typy značiek: 
  • Definícia – značka knihy, označuje pojem,
  • Dôležité – značka hviezdy, označuje najdôležitejšie informácie,
  • Doplňujúce informácie – značka žiarovky, označuje doplnkové informácie.
 • Otázky po tematických celkochPo každom tematickom celku, či rozsiahlejšej skupine tém sa v materiáloch nachádza strana s formulárom z aplikácie Microsoft Forms. Formulár obsahuje najdôležitejšie otázky a úlohy, ktoré by mal byť študent schopný zodpovedať na maturitnej skúške. Vypracovaním priložených otázok si študenti preveria a utvrdia svoje vedomosti zo skúšaných tém. Takéto otázky využívajú overenú metódu učenia sa, active recall. Metóda spočíva v preskúšaní sa z konkrétneho učiva hneď po jeho prečítaní. Často sa kombinuje s metódou pravidelného opakovania a utvrdzovania si vedomostí.
 • Videá – Súčasťou materiálov sú aj videá, ktoré dopomáhajú pochopeniu tematiky. Sú zamerané na žiakov so zvukovým učebným typom, aby mali sprostredkované informácie aj v zvukovej podobe a nemali ich len napísané.
 • Aj pre znevýhodnených študentov – Pre ľudí s istými druhmi telesného znevýhodnenia poskytujú takéto digitálne materiály v aplikácií OneNote aj imerznú čítačku, ktorá predčítava napísaný text. Táto funkcia slúži aj osobám zo zrakovým znevýhodnením, takisto majú tieto osoby možnosť v elektronických poznámkach prispôsobiť si veľkosť väčšiny textu, čo im uľahčí život. Priložené videá majú možnosť zapnutia tituliek, a preto sú vhodné aj pre žiakov so sluchovým znevýhodnením.  

 

Stiahnite si zošit na aka.ms/zositypreskoly

Sonin zošit, ale aj iné zošity od študentov či učiteľov vám budeme postupne zverejňovať a všetky ich nájdete zadarmo na stiahnutie cez odkaz aka.ms/zositypreskoly.

Jej práca v podobe OneNote zošita obsahuje relevantné materiály, vizuálne spracované podklady s presne odlíšenými dôležitými a doplňujúcimi informáciami. Okrem toho je obohatená o vysvetľujúce videá, vypracované úlohy a doplňujúce informácie na teoretickú časť maturity z informatiky.

Soňa v závere svojej absolventskej práce v programe Študentské trénerské centrum Microsoft píše: „Moja práca ma neoceniteľne obohatila vo viacerých ohľadoch. Vypracovávanie materiálov mi slúžilo ako príprava na moju vlastnú maturitnú skúšku z informatiky, na ktorú som sa potom vďaka kontinuálnej práci na tomto projekte nemusela viac pripravovať, pretože som si množstvo vedomostí odniesla už len z vypracovávania týchto materiálov. Zároveň tým môžem potvrdiť, že materiály sú viac ako dostačujúce na teoretickú časť maturitnej skúšky z informatiky. Príprava materiálov zároveň rozšírila moje obzory a prehĺbila moje vedomosti z informatiky a sama som sa dozvedela nejednu zaujímavú vec. V neposlednom rade mi práca ukázala, aká náročná, hlavne časovo, môže byť príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu, ak chce žiakom poskytnúť kvalitne spracované informácie a poznámky k učivu.

Spojte sa so Soňou cez jej LinkedIn profil.

Som hrdá, že v programe Študentské trénerské centrum Microsoft máme takých šikovných študentov ako je Soňa. Zároveň sa teším z toho, že program je pre študentov veľmi praktický, pracujú v tímoch ale aj samostatne a ich práca nezostáva niekde v šuflíku, ale dostáva sa aj takýmto spôsobom k učiteľom z celého Slovenska. Bolo mi potešením byť Soninou konzultantnkou pri tejto práci, pretože vidím obrovský potenciál vo využití aplikácie OneNote.

Ďakujem ti, Soňa, za tvoje nasadenie a skvelú spoluprácu.

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *