Úvod do umelej inteligencie v Microsoft Azure

S pojmom umelá inteligencia sme sa už všetci určite stretli. Už dávno to nie je len “technológia budúcnosti“, o ktorej počujeme v sci-fi filmoch alebo médiách, ba naopak. Často si ani neuvedomujeme, aká je v súčasnosti umelá inteligencia bežná: aj Váš robotický vysávač, vyhľadávanie pesničiek na Spotify, odomykanie telefónu odtlačkom prsta alebo Cortana vo Vašom počítači si zakladajú práve na nej.

Umelá inteligencia nám umožňuje vytvárať riešenia, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality zdravotníctva, dopomáhajú k prekonávaniu telesných postihnutí, vedú k zefektívňovaniu hospodárstva a infraštruktúry a dokonca nám vypomáhajú pri zachraňovaní našej planéty.

Čo je to umelá inteligencia?

Poďme si teda v skratke povedať, čo tá umelá inteligencia je. Jednoducho povedané, umelá inteligencia je softvér, ktorý napodobňuje činnosť a možnosti ľudského mozgu. Stroj s využitím umelej inteligencie dokáže nielen robiť vlastné rozhodnutia na základe našich požiadaviek, ale má schopnosť robiť aj predpovede na základe zozbieraných dát.

Microsoft Azure AI

Umelú inteligenciu využíva množstvo aplikácii a zariadení. Spomedzi takýchto služieb veľkú úlohu zohráva Microsoft Azure. Microsoft Azure je kompletná platforma pre cloudové riešenia. Pomáha rýchlo a bezpečne vytvárať, nasadzovať, trénovať, škálovať a spravovať modely, ktoré sa v nej vyskytujú. Poskytuje množstvo rozličných služieb a mnohé z nich spadajú práve pod platformu umelej inteligencie – Azure AI.

Základnými elementmi umelej inteligencie v rámci Microsoft Azure sú:

  • Machine Learning (strojové učenie) – určuje druh a vlastnosti dát, analyzuje ich a vytvára predpovede.
  • Detekcia anomálií – priebežne analyzuje dáta a určuje anomálie, teda neobvyklé zmeny v dátach.
  • Počítačové videnie – pracuje s vizuálnymi vstupmi ako sú obrázky, videá alebo výstupy z kamier v reálnom čase. Dokáže rozoznávať objekty, určovať ich vlastnosti alebo ich postupný vývoj.
  • Natural Language Processing (spracovanie prirodzeného jazyka) – pracuje s textovými alebo hovorenými vstupmi. Dokáže analyzovať, prekladať a interpretovať písaný alebo hovorený text.
  • Conversational AI – využitie botov na riadenie automatizovaných dialógov s človekom. Vieme si to predstaviť na príklade chatbota pre online obchod, ktorý slúži ako servis pre zákazníkov – odpovedá na otázky.

Čo je to strojové učenie a ako funguje?

Strojové učenie je základom väčšiny riešení a možností umelej inteligencie. Na základe dát a ich vlastností, ktoré zadávame do algoritmu, ich dokáže usporadúvať, analyzovať, robiť rozhodnutia a určovať predpovede.

V súčasnosti dáta reprezentujú obrovskú súčasť našich životov. Každá fotografia, správa, video či zvukový záznam vyprodukovaný človekom, senzorom alebo strojom poskytuje obrovské množstvo informácií, s ktorými je možné ďalej pracovať.

Strojové učenie funguje na základe algoritmu. Do tohto algoritmu vkladáme dáta a označujeme ich na základe určitej spoločnej vlastnosti. Ten hľadá podobnosti medzi dátami s rovnakým označením a zároveň ich porovnáva s inými dátami. Týmto spôsobom vzniká model obsahujúci súbor vlastností, ktoré musia mať vstupné dáta na následné priradenie určitého označenia. Na základe takéhoto modelu sa následne môžu triediť ďalšie dáta.

Spojením viacerých na seba nadviazaných algoritmov vzniká Neural Network (neurónová sieť) – systém, ktorý vieme prirovnať k mozgu človeka. Takýto model nielen určuje druh a vlastnosti vstupu, ale aj uvažuje nad prijatými informáciami, porovnáva ich a tvorí predpovede. Ako príklad si predstavme obchodníka, ktorý sa chystá objednávať tovar. Na základe dát o predaji tovaru z predchádzajúcich mesiacov jeho Machine Learning modul vyhodnotí množstvo, ktoré je za daných podmienok najvýhodnejšie objednať.

Viac o Microsoft Azure AI

Umelá inteligencia nám umožňuje vytvárať riešenia pre množstvo problémov v rozličných oblastiach a pomáha nám pri budovaní nových technológii. Znalosť fungovania a práca s umelou inteligenciou je v súčasnosti hodnotnou zručnosťou. Existuje veľa možností, ako sa dozvedieť viac o spomínaných technológiách, či už formou kurzu, alebo v praxi. Samotná stránka Microsoft Azure poskytuje viacero ukážok fungovania služieb tvorených umelou inteligenciou, kde prihlásením sa do portálu portal.azure.com môžete tieto služby v rámci Vašich projektov využiť. Viac o umelej inteligencii v praxi si môžete pozrieť a prečítať aj na stránke Microsoft Learn: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/get-started-with-artificial-intelligence-on-azure/

Začíname s Microsoft Azure: Ako dostať $100, keď si študent?

Zdieľať článok:

Článok publikoval:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Povinné polia sú vyznačené hviezdičkou *