Naši prednášajúci

Tu sa môžete dozvedieť viac o výnimočných odborníkoch, ktorí budú svojimi znalosťami a skúsenosťami obohacovať program Letnej školy. Naši prednášajúci sú odborníci v oblasti digitálnej transformácie škôl a prinášajú s sebou široké spektrum poznatkov a perspektív. Čaká na vás skvelá príležitosť na rozvoj a spoluprácu.

Zuzka Molčanová

Education Account Manager | Microsoft

Vyštudovala učiteľstvo fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave. Tri roky učila fyziku a informatiku na súkromnej základnej škole a zároveň spravovala IT. Úspešne sa jej podarilo v škole zaviesť systémy ako Office 365, či elektronická triedna kniha a internetová žiacka knižka, ktoré aj spravovala

Teraz pracuje ako manažérka akademických programov v spoločnosti Microsoft pre oblasť Slovensko. Venuje sa školám, učiteľom, či študentom. Organizuje konferencie a workshopy pre učiteľov, kde im zároveň ukazuje možnosti využitia Microsoft technológií vo vyučovaní. Mentorovala učiteľov v rámci iniciatívy Komenského inštitút.

V súčasnosti vidí veľký potenciál v hre Minecraft pre vzdelávacie účely a aj preto sa stala jedným zo štyroch certifikovaných trénerov hry Minecraft: Education Edition na Slovensku. Je rada, že sa môže deliť o svoje schopnosti a skúsenosti a tak posúvať našich učiteľov a študentov dopredu.

Michal Lenhart

Projektový manažér CIT | Univerzita Komenského v Bratislave

Vyštudoval učiteľstvo akademických predmetov na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Pôsobil ako učiteľ informatiky a odborných predmetov na strednej škole, pracoval ako projektový manažér a vykonával správu počítačov a sietí na viacerých základných a stredných školách. v Centre informačných technológií Univerzite Komenského v Bratislave ako správca IT služieb a projektový manažér pre IT projekty a ako externý správca siete na Gymnáziu Grösslingova 18, Bratislava. Ako dlhoročný administrátor Windows a Office má skúsenosti so správou IT na školách, pôsobí dlhodobo ako konzultant pre návrh a implementáciu IT riešení v školstve.

Jaroslav Oster

IT bezpečnostný konzultant | Info consult, s.r.o.

Jaroslav Oster je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach pôsobí ako konzultant pre oblasť informačnej bezpečnosti a prevencii IT kriminality v spoločnosti Info consult, s.r.o. Od roku 2000 pôsobí tiež ako súdny znalec v IT odvetviach. Aktívne sa podieľa na rade vzdelávacích a realizačných projektov zameraných na problematiku informačnej bezpečnosti v zdravotníckom sektore, samospráve i komerčnom sektore, vzdelávaní súdnych znalcov. Je spoluautorom radu občianskych aktivít zameraných na zvyšovanie bezpečnostného povedomia a prevencie počítačovej kriminality.

...

Ďalších prednášajúcich budeme postupne zverejnovať v nasledujúcich dňoch