Program Letnej školy

Radi by sme vám predstavili pútavý program, ktorý sme pre vás pripravili s cieľom ponúknuť vzrušujúce a inovatívne vzdelávacie skúsenosti. Program Letnej školy je plný informatívnych prednášok, interaktívnych workshopov, skupinových diskusií a príležitostí na budovanie sietí s rovnako nadšenými účastníkmi. Bude to pre vás jedinečná príležitosť prehĺbiť svoje poznatky o digitálnej transformácii škôl a inšpirovať sa od skúsených odborníkov.

Školský IT Guru - exkluzívne školenie pre školských správcov

Na Letnej škole Vzdelávame pre budúcnosť vám prinášame jedinečný program, ktorý je špeciálne navrhnutý pre školských správcov.
V rámci 10 hodín vzdelávania budete mať príležitosť stretnúť sa s najskúsenejšími odborníkmi v oblasti vzdelávania, ktorí s vami zdieľajú svoje skúsenosti v oblasti správy školskej infraštruktúry. Budete mať možnosť diskutovať, vymieňať si nápady a spolupracovať s rovnako zmýšľajúcimi kolegami.
Okrem teoretických znalostí budete mať možnosť vyskúšať si aj praktické scenáre. Pozývame preto všetkých školských správcov na tento kurz, ktorý nikde inde nenájdete.

Rámcový program Letnej školy

Po Vašom príchode nás čaká vzájomné zoznámenie, čo nám umožní bližšie sa spoznať a vytvoriť si prvú osobnú interakciu. Taktiež si užijeme slávnostné zahájenie akcie, ktoré prinesie príjemnú atmosféru a vytvorí vhodné prostredie pre spoluprácu a vzájomné pripojenie. Okrem toho, budeme mať prvú výmenu skúseností, kedy sa budeme môcť navzájom podeliť o svoje poznatky, nápady a inšpirácie, čo nám pomôže budovať úspešnú a plodnú spoluprácu v rámci akcie.

Od rána budete mať na výber z množstva zaujímavých prednášok a workshopov, ktoré vám umožnia rozšíriť si vedomosti a získať nové zručnosti. Zároveň sa začne unikátne vzdelávanie určené pre správcov s názvom „Školský IT Guru“, kde budete mať príležitosť získať odborné vedomosti a nástroje potrebné na efektívne riadenie IT systémov vo školách. Tento program vám poskytne jedinečnú príležitosť stať sa odborníkom v oblasti školského IT a zlepšiť tak vyučovacie prostredie pre študentov.

Po prvom dni pokračujeme a aj tento celý deň sa ponoríme do širokej škály workshopov a prednášok, ktorých je viac ako 40 hodín. Tieto vzdelávacie aktivity nám poskytnú jedinečnú príležitosť preskúmať rôzne témy a oblasti, vrátane pokročilých technológií, didaktických metód, správy školských IT systémov a mnoho ďalších. Bez ohľadu na naše záujmy a úroveň skúseností, môžeme si vybrať z rôznych tém, aby sme našli tie, ktoré najviac zodpovedajú našim potrebám a záujmom. Celodenný program nám tak ponúkne obohatenie, nové perspektívy a možnosť vzájomnej výmeny s odborníkmi a kolegami z celého odvetvia.

Tento deň je zameraný na oddych a relaxáciu. Po skončení Burzy nápadov budete mať možnosť vybrať si z niekoľkých zaujímavých miest v blízkom aj vzdialenom okolí, ktoré môžete objaviť a spoznať. Večer nás potom čaká tradičná opekačka a grilovačka, kde si budeme môcť vychutnať atmosféru plnú prírody, zábavy a spoločnosti ostatných účastníkov. Bude to príjemný spôsob, ako ukončiť tento deň plný objavovania a relaxu.

Letnú školu by sme nemohli realizovať bez účasti partnerov, preto je tento deň venovaný aj im. Partneri vám predstavia rôzne riešenia a perspektívy využitia technológií v školstve. Budete mať príležitosť spoznať inovatívne nástroje a prístupy, ktoré môžu prispieť k vylepšeniu vzdelávacieho procesu a zlepšeniu študentskej skúsenosti. Táto časť programu vám umožní prepojiť sa s odborníkmi a posunúť sa ďalej využívaním moderných technológií vo vašej výučbe.

Prichádza posledný celý deň letnej školy, ktorý je naplnený poslednými prednáškami, workshopmi a hlavne očakávaným záverečným galavečerom.

V tento posledný deň budeme mať príležitosť zúčastniť sa záverečných prednášok a workshopov, ktoré nám poskytnú poslednú dávku poznatkov a inšpirácie. Tieto aktivity nám umožnia ešte raz prehĺbiť naše vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach.

A ako vrcholný moment letnej školy nás čaká záverečný galavečer. Tento večer bude slávnostný a výnimočný, plný radosti, oslavy a spomienok na všetko, čo sme spolu zažili počas tohto intenzívneho obdobia. Budeme mať možnosť si užiť príjemnú atmosféru, stretávať sa s novými priateľmi a podeliť sa o naše zážitky a úspechy.

Posledné spoločné raňajky a rozlúčky. Cítime však aj obrovské nadšenie z toho, čo všetko môžete využiť a začať implementovať vo vašej škole na základe získaných vedomostí a skúseností. Teraz je čas pre vás prejsť krokmi nového začiatku, s nadšením a odhodlaním prinášať pozitívne zmeny a inovácie do vzdelávacieho prostredia.

Váš odchod z letnej školy neznamená koniec, ale začiatok digitálnej transformácie vašej školy. Držíme vám palce na tejto ceste a veríme, že vaše úsilie a nové nástroje, ktoré ste získali, prinesú zmenu a vylepšenie do vzdelávacieho procesu. 

Zoznam workshopov, na ktoré sa môžete tešiť

Umelá inteligencia v Microsoft 365 aplikáciách

Vďaka implementácii umelej inteligencie v aplikáciách Microsoft 365 sa zvyšuje efektivita práce a poskytuje sa personalizovaná skúsenosť pre používateľov.

Chránime svoje dáta

Je dôležité, aby sme chránili svoje dáta pred neoprávneným prístupom a zabezpečili si ich súkromie.

Rozvoj čitateľskej gramotnosti

Rozvoj čitateľskej gramotnosti s pokrokom v čítaní poskytuje jedinečnú príležitosť rozširovať slovnú zásobu, porozumieť komplexným textom a zlepšovať kritické myslenie.

Simulácia balóna s micro:bitom

Programovanie micro:bitu umožňuje vytvárať simulácie balónov, čím sa dá obohatiť učenie o fyzikálnych princípoch a interaktívne zapojiť žiakov do výučby.

Vyhľadávanie s novým Bingom

Vďaka novému Bingovmu vyhľadávaniu s využitím pokročilej technológie GPT-4 môžeme očakávať ešte presnejšie a inteligentnejšie výsledky hľadania.

Moderná škola riadená dátami

Moderná škola riadená dátami využíva analytické nástroje a technológie na efektívne monitorovanie študentského pokroku a personalizovaného vzdelávania.

Cloudová správa zariadení

Cloudová správa zariadení s Microsoft Endpoint Manager umožňuje IT administrátorom efektívne spravovať a monitorovať zariadenia v rámci organizácie prostredníctvom centralizovaného a flexibilného cloudového prostredia.

Bezpečné vyhľadávanie na internete

Tréning vyhľadávania umožňuje bezpečné vyhľadávanie na internete s filtrovaním nevhodného obsahu a poskytuje užívateľom dôverhodné a relevantné výsledky.

Ovládni svoj čas

S aplikáciami Planner, ToDo a Bookings môžeš efektívne spravovať svoj čas, plánovať úlohy a stretnutia a zlepšiť svoju produktivitu.

Automatizácia školských procesov

Automatizácia školských procesov prináša efektivitu a zjednodušenie administratívy, umožňuje rýchlejšie spracovanie údajov a optimalizáciu výkonnosti školského prostredia.

Microsoft 365 pre vedenie školy prakticky

Využitie Microsoft 365 pre vedenie školy umožňuje praktické riadenie a organizáciu vyučovania, vrátane správy rozvrhov, evidencie úloh a komunikácie s učiteľmi a žiakmi.

STEM vzdelávanie

Iniciatíva Hacking STEM ponúka vzdelávacie prostriedky a projekty, ktoré podporujú záujem o STEM disciplíny a rozvíjajú kreatívne myslenie žiakov.

Spracovanie videa a fotografie

Spracovanie videa a fotografie je dôležitou súčasťou kreatívneho procesu, ktorá umožňuje upraviť, zdokonaliť a transformovať záznamy do výsledného podoby podľa individuálnych preferencií.

Zraniteľnosť vs. orchana v školách

Zraniteľnosť a odcudzenie v školách predstavujú závažné problémy, ktoré vyžadujú aktívne riešenie a podporu študentov.

3D tlač

Využívanie 3D tlače v škole umožňuje študentom interaktívne a kreatívne učenie prostredníctvom tvorby fyzických objektov podľa vlastných návrhov a predstáv.

Minecraft Education

Minecraft Education využíva herný prístup a interaktívne prostredie na podporu kreativity a vzdelávania študentov vo viacerých oblastiach.

Trieda ako tím v cloude

Trieda v cloude funguje ako tím, umožňuje spoluprácu medzi študentmi a učiteľom prostredníctvom rôznych nástrojov a zdieľania obsahu online.

Od pixelov k vzdelávaniu s Microsoft Arcade

MakeCode Arcade je skvelou platformou pre tvorbu a programovanie vlastných arkádových hier pomocou blokového programovania.

IoT v škole

IoT v škole prináša možnosti pre vzdelávanie v reálnom čase a vytvára interaktívne prostredie pre žiakov.

Elektronické poznámky s OneNote

Elektronické poznámky s OneNote v školách uľahčujú žiakom organizáciu a zaznamenávanie učiva, a zároveň umožňujú jednoduchú synchronizáciu a prístup k materiálom na rôznych zariadeniach.

Grafický dizajn

Grafický dizajn by mal byť súčasťou vzdelávania vo školách, pretože pomáha rozvíjať kreativitu a vizuálne myslenie študentov.

Projektové vzdelávanie s aplikáciou Flip

Projektové vzdelávanie s aplikáciou Flip prináša študentom interaktívne a zábavné spôsoby učenia, ktoré podporujú ich kreativitu a aktívne zapájanie sa do vlastného vzdelávacieho procesu.

Kvízy a testy v Microsoft Forms

Microsoft Forms ponúka možnosť jednoduchého vytvárania a spravovania kvízov a testov s intuitívnym rozhraním a možnosťou získavania okamžitej spätnej väzby.

Hodnotenie v Microsoft Teams

Hodnotenie v Microsoft Teams umožňuje učiteľom efektívne sledovať a hodnotiť študentský pokrok a poskytuje študentom prehľad o ich výkone v školských aktivitách.