Microsoft pre školstvo webináre

Spoločnosť Microsoft v rámci iniciatívy Microsoft pre školstvo – Vzdelávame pre budúcnosť od októbra 2015 organizuje pravidelné webináre, počas ktorých si môžete svoje vedomosti a zručnosti lepšie osvojiť, či naučiť sa úplne niečo nové. Venujeme sa nielen technickým témam (Microsoft 365, Office, Windows), ale pravidelne pozývame aj pedagógov, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Microsoft, aby zdieľali svoje skúsenosti, nápady a metodiky s využitím práve Microsoft technológií v konkrétnych školách a na konkrétnych vyučovacích hodinách. Webináre nahrávame a práve na tejto stránke ich budete mať k dispozícii a zároveň stránku budeme pravidelne aktualizovať.

Microsoft pre školstvo webináre 2022/2023

Aktuálne vypísané témy webinárov.

Webináre zo školského roka 2022/2023 si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli.

Microsoft pre školstvo webináre 2021/2022

Webináre zo školského roka 2021/2022 si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli.

Microsoft pre školstvo webináre 2020/2021

Webináre zo školského roka 2020/2021 si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli.

Microsoft pre školstvo webináre 2019/2020

Webináre zo školského roka 2019/2020 si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli.

Microsoft pre školstvo webináre 2018/2019

Webináre zo školského roka 2018/2019 si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli.

Microsoft pre školstvo webináre 2017/2018

Webináre zo školského roka 2017/2018 si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli.

Microsoft pre školstvo webináre 2016/2017

Webináre zo školského roka 2016/2017 si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli.

Microsoft pre školstvo webináre 2015/2016

Webináre zo školského roka 2015/2016 si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli.